Avtalen med Proxpect Drones dekker et bredt spekter av tjenester, inkludert termisk- og elektro-optisk fotogrammetri, maskinsynsanalyse, samt innovativ tilnærming til fremtidens digitale forvaltning, FDV 4.0.

–  Potensialet som ligger i å kombinere droneinspeksjonsteknologi med smart eiendomsforvaltning vil ikke bare transformere måten Entra forvalter sine eiendommer på, men vil også sette en ny standard for bransjen. Vi sikter på å skape verdier for våre leietakere ved å identifisere og redusere energitap, lekkasjer og byggetekniske feil tidligere enn tidligere mulig. Dette er i tråd med Entras bærekraftmål og representerer et viktig skritt fremover i arbeidet med å sikre en mer bærekraftig fremtid for eiendomsbransjen, sier Marius Breimo, innkjøpssjef i Entra, i pressemeldingen.
 

Skal bruke AI til plantegninger

Arealize er et digitalt verktøy som lager plantegninger for utforming og tilpasninger av eiendom ved hjelp av kunstig intelligens. Arealize tar utgangspunkt i eksisterende tegninger og gjeldende regler for et lokale, og basert på dette tegner det opp forskjellige mulige løsninger.

– Med selvstendige algoritmer kan Arealize tegne en ny løsning for et lokale underveis i et møte med en kunde. På denne måten får kunden raskt se om lokalet er riktig for dem og hvilket potensial som finnes, sier daglig leder i Arealize, Sophie Irgens i pressemeldingen.

 

Endrer på 3D-modeller sammen med kunden

I dag må eiendomsselskapene bestille nye plantegninger av arkitekter for å vise ulike muligheter i et lokale. I kundemøter fremover kan Arealize vise utforming i både 2D og 3D som kan endres på der og da. Når rammene er på plass, kan detaljer og videre kreativ utfoldelse overlates til arkitektene.

– Vi gleder vi oss til å ta i bruk Arealize og tilby våre nye og eksisterende leietakere en mer effektiv arbeidsprosess. Kombinasjonen av vår kunnskap om arbeidsplasskonsepter og kunstig intelligens vil raskt kunne vise hvordan et kontorlokale kan tilpasses kundenes behov i dag og i fremtiden, sier Maria Hope, leder for fremtidens arbeidsplass i Entra, i pressemeldingen.