Hun forteller at bransjen er svært frustrert fordi de ikke får tilført den kompetansen de trenger. Både arbeidskraft og kompetansebehovet er skrikende.  

- Byggenæringen får ikke skolert egne ansatte til kritiske oppgaver og arbeidsrutiner. Årsaken til at de henvendte seg til Fagskolen er fordi vi er kjent for raskt å etablere nye utdanninger basert på arbeidslivets behov. Vi har levert: utviklet studiet i samarbeid med bransjen. Nå står alt i stampe grunnet alt for sen saksbehandling av Nokut, sier hun. 

- Frustrerende både for Fagskolen Oslo og Integra, bemerker hun. 

- Vi håper på en snarlig godkjenning. Det vil da bety at vi kan gjennomføre oppstart på disse pilotene sent denne høsten. Men det er utfordringer med planlegging fordi vi trenger både lærere og representanter fra bransjen som skal bidra på studiet. Dette hadde vi i boks for denne våren, men vi måtte utsette oppstarten. Ordinært studieløp for hele utdanningen vil da tidligst rekrutteres på Samordna opptak april 2025 med studiestart høsten 2025, sier Anne K. Eggen Lervik. 

Ann Karin Bjerke avdelingsleder Elkraft leder prosjektet. Hun forteller til ITBaktuelt at Fagskolen er en kompetanseleverandør til virksomheter som trenger elkraftkompetanse.  

- Vi har studier som er oppdatert innen energiøkonomisering, bærekraft og teknologiske løsninger. Vi har per i dag lange ventelister av studenter som ønsker å utdanne seg innenfor elkraft. Det viser hvor stort behovet er. Vi ser at studentene er svært ettertraktet i markedet og får jobb før de er ferdige med studiet, forteller hun. 

- 95 prosent av studenten har jobb når de går ut fra fagskolen. Bransjen anerkjenner kvaliteten på studentene og bruker oss for å utvikle og spisse kompetanse, og bygningsautomasjon er et eksempel på dette, sier hun. 

- Fagskolen Oslo har også et pilotprosjekt i tilknytting til dette, hva er status her? 

- Alt står i stampe. Vi får ikke lov av bevilgende myndigheter (Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse) å gjennomføre en pilot som ikke er Nokut-godkjent. 

- Dette er dårlig reklame for fagskolen som er så raskt til å utvikle studier, men blir hindret av treg saksbehandling. Nokut blir en brems på et godt samarbeid mellom fagskolen og næringslivet. Vi bistår i å tilføre kompetansen ut fra etterspørsel, men hindres med å tilby dette. Sterkt beklagelig, sier Ann Karin Bjerke i Elkraft.

Søknader om fagskoleutdanning fortsetter til høsten 

Nina Waaler, direktør for akkreditering og tilsyn hos NOKUT – Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen opplyser at ikke er noe nytt om søknaden om fagskoleutdanningen Tverrfaglig videreutdanning i bygningsautomasjon fra Fagskolen Oslo som ble mottatt til søknadsfristen våren 2023.  

- NOKUT har mottatt et høyt antall søknader om fagskoleutdanninger de siste årene, og har ikke nok saksbehandlere til å starte behandlingen av alle sakene i 2024, forteller hun i et epost-svar til ITBaktuelt.no. 

Hun forklarer at i vårens avsluttede behandlingsrunde ble resterende søknader fra 2022 prioritert, samt søknader fra våren 2023 som enkelt kunne vurderes i sammenheng med disse i et «panel».  

- Dette har medført at søknader om fagskoleutdanninger innenfor områdene økonomi- og administrasjon, helse og oppvekst, og IT har blitt behandlet denne våren, og søknaden «Tverrfaglig videreutdanning i bygningsautomasjon» inngikk ikke blant disse. Søknaden vil med andre ord ikke bli behandlet før sommeren 2024, skriver hun. 

- Til høsten vil vi fortsette saksbehandlingen av søknader om fagskoleutdanning som vi mottok til søknadsfristen våren 2023. NOKUT har i stor grad prioritert fagområdeakkrediteringer dette året, og vil derfor bare behandle et fåtall søknader om fagskoleutdanninger grunnet ressurssituasjonen. Hvilke søknader som skal behandles til høsten er enda ikke fastsatt. Vi vil ta kontakt med fagskolen om deres søknad skal behandles til høsten så fort dette er avklart. 

Les også:

- Fagskolen Oslo og Integra har klart nytt kompetanseløft
Mari Tenden hos Å Insite: - Direkte energimåling gir byggeier fullt datagrunnlag
Lars Laache, BIM- ansvarlig i Åsen & Øvrelid:- Mange muligheter og utfordringer med åpen BIM
Bjørn Thorud går for raskt teknologiskifte i energibransjen: - Vi kan ikke fortsette som hittil