Ketil Sterner kjenner godt til VVS, VA og byggebransjen etter 13 år i VVS-aktuelt, og åtte år i Byggfakta Docu som har vært ansvarlig utgiver av VVS Aktuelt siden 2010. Ketil Sterner er 50 år og bosatt i idylliske Son. Han har jobbet med salg på nettsider i mange år, så han kjenner godt til den digitale verden og han vil derfor styrke ovennevnte nettsider. Nå blir han 100 prosent digital gjennom disse tre mediene. Mediemannen – Han elsker å jobbe med media og med sin brede erfaring fra grafisk bransje vil vi også nyte godt av hans brede erfaring når det gjelder design og de mulighetene det gir. Han er dyktig, lojal, ambisiøs, målrettet, og svært kunnskapsrik om både bransje og media generelt, sier Grindahl. Ketil Sterner har jobbet med fagblader og nyhetspregede nettsider i mange år og ser frem til å bli 100 prosent digital, og med målrettet fokus på nett og de mulighetene alle tre fagmediene kan tilby de mange trofaste og nye lesere og kunder i bransjen. Utvidet fokus – Vi skal ha stort fokus på å videreutvikle alle de tre nettsidene og Ketil Sterner kommer til å ha hovedansvaret på salg og vil samtidig være sterkt delaktig i den videre utviklingen av nettsidene. Det handler om god design, skape trafikk og bedre innovasjon. Å lytte til kunder og markedet blir mer og mer viktig. Der vil vi nå få en betydelig større slagkraft med ham på laget, sier Grindahl. Betydelig styrke - Leserne er helt sentrale for våre tre nettsider og vi skal utvikle disse videre med godt faglige innhold som skaper oppdatert kompetanse i alle ledd, i en faglig organisasjon. Konkurransen er tøff i markedet og det er hard kamp om oppmerksomheten til leserne. Derfor må vi som fagmedier følge med i utviklingen på innhold, og ikke minst på hvordan vi kan tilby våre kunder attraktive plattformer for å synes på en bra og effektiv måte, sier Grindahl til slutt om ITBktuelt.no, VVSforum.no og VAnytt.no.

......... .
Verd å vite: ITBaktuelt.no er Norges eneste helt dedikerte magasin for ITB-kompetanse, Integrerte Tekniske Bygningsinstallasjoner

Schneider etablerer brukerforum for byggautomasjon

Fra Schneider Electrics brukerforum.[/caption]