Styret i Omsorgsbygg har ansatt Lars Henrik Bøhler som ny administrerende direktør i foretaket. Han kommer fra stillingen som rådmann i Oppegård kommune, og tiltrer sin nye jobb 9. september. Det er styreleder Kari Andreassen som har ledet rekrutteringsprosessen. - Vi fikk mange gode søkere, og har hatt en god prosess. Lars Henrik Bøhler har lang og bred ledererfaring, og styret er svært fornøyde med at han har takket ja. Han fremstår som en kreativ, entusiastisk og motiverende leder. Foretaket står overfor en krevende og spennende periode, og skal blant annet bygge og rehabilitere bygg for rekordhøye 13 milliarder de neste fire årene. Vi ser frem til samarbeidet med Bøhler, sier Andreassen. Lars Henrik Bøhler er utdannet politi, og har også utdanning i beredskap og krisehåndtering, ledelse og juridiske fag. Han har hatt flere lederroller innen politiet, både som administrasjonssjef ved Oslo politidistrikt, direktør for Politiets Data og Materielltjeneste og Politiets Fellestjenester. Fra 2015 har han jobbet som rådmann i Oppegård kommune, og skulle etter planen tiltre som assisterende rådmann for nye Nordre Follo kommune etter sammenslåingen i 2020. Men i stedet tar han altså over roret ved Omsorgsbygg Oslo KF. - Omsorgsbygg har etablert seg som en av landets mest spennende offentlige byggherrer og eiendomsforvaltere. Jeg gleder meg til å jobbe sammen med engasjerte og dyktige medarbeidere og at vi fortsatt skal være ledende på utvikling, bygging og forvaltning av miljøvennlige og energieffektive bygg i samarbeid med våre bestillere, brukere og leverandører.  Jeg er opptatt av at vi sammen skaper en innovativ arbeidsplass og bygger en kultur basert på arbeidsglede, kunnskapsdeling, mestring og medvirkning, sier Lars Henrik Bøhler. Omsorgsbygg har siden 1. desember vært ledet av konstituert adm.dir. Tore Fredriksen, etter at tidligere styre og adm.dir. fratrådte sine posisjoner. Tore Fredriksen står i stillingen frem til 9. september.

Kontakt oss når du har noe aktuelt vi kan skrive om Meld deg på ITBaktuelts ukentlige nyhetsbrev her

Verd å vite: ITBaktuelt.no er Norges eneste helt dedikerte magasin for ITB-kompetanse, Integrerte Tekniske Bygningsinstallasjoner

Olav Alme ny eiendomsdirektør i Omsorgsbygg

Olav Alme, ny eiendomsdirektør i Omsorgsbygg Oslo KF.[/caption]