Lean tankegangen har vært avgjørende for å få god styring og kontroll med prosjekteringen av Storbylegevakta i Oslo. – I et så stort prosjekt med en totalkostnadsramme på over 3 milliarder kroner, er fremdriftsplanene overholdt og budsjettrammene ikke overskredet, sier prosjektdirektør Tor I. Hoel i Advansia.

Advansia har på vegne av Oslobygg hatt ansvaret for prosjektledelsen for byggingen av Oslo storbylegevakt. Den nye Legevakta skal tilby tjenester med høy medisinsk kvalitet når den flyttes fra Storgata 40 til området ved Aker sykehus.

– For få en effektiv prosjekteringsprosess og redusere risikoen for feilprosjektering, valgte vi sammen med Oslobygg og prosjekteringsgruppen å gå fra en tradisjonell prosjekteringsprosess til Lean prosjekteringsprosess i 2018. En kardinalsynd i prosjekter er at det i en tidlig fase ikke gjennomføres analyser av hva man ønsker å oppnå med prosjektet og hvilke forbedringer skal oppnås i det nye i forhold til de prosjektene som tidligere er gjennomført. I dette prosjektet fokuserte vi på å få all energi i fartsretningen, god ivaretakelse av brukerne og virksomhetene, økt kvalitetsforståelse og redusert usikkerhet i forbindelse med fremdrift og kostnader. Lean prosjektering var svaret som på mange områder bidro til vår måloppnåelse, sier Hoel.

BREEAM Excellent sertifisert
I 2019 startet rivningen og saneringen av to gamle bygninger på tomta til Oslo Storbylegevakt. Det nye bygget bygges som passivhus, solceller på taket, gjenbrukte prefabelementer fra Regjeringskvartalet og er miljøsertifisert i henhold til BREEAM Excellent. Legevakta, som er på 27 000 kvm og med et underjordisk P-hus på 5 000 kvm, består av fremtidsrettede og fleksible løsninger.

Samspillsprosjekt
Prosjektet er gjennomført med en bredt anlagt entreprise med tidlig involvering av entreprenør. Kontraheringen av entreprenør ble gjennomført med stor vekt på tilbudt team, erfaring og oppgaveforståelse. Det ble gjennomført gode og grundige intervjuer av tilbudte team og personer. Konkurransen hadde god deltagelse og ble gjennomført høsten 2018. Skanska Norge signerte kontrakt med Oslobygg på nyåret 2019. Samspillsfasen (NS8401) varte frem til signering av totalentreprise (NS8407) i mars 2020. – Det gode samarbeidet og involveringen med Oslobygg var viktig for konkurransegjennomføringen, sier Hoel.

Store gevinster
I starten av forprosjektet gjennomførte alle aktørene (ca. 40 personer fra PG, PL og Oslobygg) et kurs i Lean prosjektering. I det videre prosjekteringsarbeidet ble det gjennomført ukentlige strukturerte ICE-møter (integrated concurrent engineering), med mentoring fra kursholder Lean Communication.

– Vi måtte være transparente og ha full oversikt over alle leveranser for å kvalitetssikre prosjekteringen og fremdriften i prosjektet. ICE-møter er ressurskrevende, men gevinstene er formidable. Vi fikk en riktig prioritering av leveransene (prosjekteringen), unngikk feilprosjektering og sløsing av tid, samt god oversikt over fremdrift. I tillegg gir Lean prosjektering en transparent prosess som reduserer grensesnitts-problematikk, sier Hoel.

Bransjenorm
Normen i bransjen er at kostnadene til prosjektering i større byggeprosjekter blir vesentlig overskredet. – Vi har ikke hatt overskridelser, sier Hoel, som mener Lean metodikken har effektivisert prosjektgjennomføringen. – Vi er blitt mer målrettet, sløser mindre og har nå all energi i fartsretningen.

Spart oss for tid og ressurser
Prosjektleder Ståle Håkull i et av Norges største prosjektutvikler- og entreprenørkonsern Skanska Norge, kan fortelle at de har brukt Lean og VDC i flere av sine prosjekter. – Det har spart oss for tid og ressurser og bidratt til at vi har klart å overholde våre leveringsfrister.

Smidig prosjektgjennomføring

– Både oppdragsgiver, prosjekteringsgruppen og entreprenør har deltatt på Lean kurs. Kunnskapen herfra har bidratt til en smidigere prosjektgjennomføring og større forutsigbarhet, sier prosjektleder Ståle Håkull i Skanska Norge.[/caption]

– Advansia og Oslobygg hadde allerede etablert Lean metodikken da vi ble tildelt vår kontrakt i 2018. Vi er glade for at vår oppdragsgiver benytter samme metodikk. Det har gjort prosjektgjennomføringen smidig. Jo flere som er samkjørte i et så stort og omfattende prosjekt, jo færre uforutsette problemer vil oppstå underveis. Både oppdragsgiver, prosjekteringsgruppen og entreprenør har deltatt på Lean kurs. Kunnskapen herfra har bidratt til en smidigere prosjektgjennomføring og større forutsigbarhet. Vi er på plan og har kontroll på våre leveranser, sier Håkull.

Lean bygging
I slutten av oktober 2022 nærmet de ytre bygningsarbeidene seg slutten. – De siste utvendige arbeidene avsluttes før jul. Dagens innkjøring til Aker sykehusområde fra Riksvei 4, som ligger nord for rondellen, flyttes syd for rondellen. Oslo storbylegevakt vil bli overlevert til brukerne i kvartal 2 2023, etter tre års intensiv byggeperiode, med oppstart operativ drift høsten 2023. Nå holder vi primært på med innvendige arbeider der takt og tog, Lean bygging, er metodikken, sier Hoel.

Vellykket prosess
På spørsmål om Lean er fremtidens måte å prosjektere bygg og anlegg, svarer Hoel:
– Jeg er overbevist om at denne arbeidsmetodikken vil dominere i mange år fremover. Så langt har vi sammen med Skanska, prosjekteringsgruppen og Oslobygg styrt totalentreprisen sømløst, noe som til nå har bidratt til en vellykket prosjektgjennomføring. Vi kommer helt sikkert til å kjøre Lean prosjektering også i fremtidige prosjekter, sier han til slutt.

Fakta om Oslo Storbylegevakt:

Oppdragsgiver: Oslobygg KF
Styringsramme: 2.834 MNOK (P50)

Omfang: 27 000  m2 BRA, 5.000 m2 P-hus under bakken
Tidsrom: 2017 - 2023
Miljø: Passivhus, BREEAM Excellent
Sted: Aker Sykehus, Oslo

Entreprenør: Skanska Norge AS

Prosjekteringsgruppe:Nordic office of architechture, Cowi
Advanias leveranser: Prosjektledelse, planlegging, programmering, prosjekteringsledelse, økonomistyring