Kurset Integrerte tekniske bygningsinstallasjoner (ITB) gir deg den kompetansen du trenger for å lykkes i en kompleks og endringsstyrt verden. Kurset gir deg innsikt i design, planlegging, anskaffelse, installering, test, dokumentasjon og idriftsetting av integrerte tekniske bygningsinstallasjoner. Utdanningens innhold tilsvarer 5 studiepoeng og er nettbasert.  

Du lærer om:

 • ITB- ansvarlig og hvordan de kan bidra til en effektiv gjennomføring av prosjekter
 • BA2015, Breeam, Smart by Powerhouse og SRI
 • Selvledelse og Ageli, som er viktige verktøy for å håndtere smidighet, fleksibilitet og kompleksitet i prosjekter
 • Tekniske installasjoner i bygg, inkludert integrator rollen og automasjon i bygg
 • Prosess- og teknisk ledelse, inkludert Scrum
 • Grensesnitt og systematisk ferdigstilling
 • Prosjektledelse og aktuelle kontraktstandarder
 • Prøvedrift og opplæring
 • Industri 4.0 og 5.0 knyttet til ITB, AI og maskinlæring

Utdanningen er praktisk tilrettelagt, slik at du kan anvende teori og kunnskap i praksis. Du vil få mulighet til å jobbe med reelle og aktuelle problemstillinger, og du vil få tilbakemelding fra erfarne fagfolk.

Vi har jobbet mye med å utvikle utdanningen, som er selvinstruerende med mulighet for å bestille veiledning. Her er det ulike måter å jobbe med fagstoffet på, i en studiemodell som er tilpasset studenter i en travel arbeidshverdag. Du jobber med dette når du har tid. 

Kurset er lagt opp slik at det er transparent mellom studentene. Man kan lære av hverandres arbeid. I tillegg er det stort fokus på utgangskompetansen. Etter endt utdanning har du tilgang nettressursen i ett år. På den måten kan du kan gå tilbake og friske opp kunnskap ved behov. 

Lær på dine egne premisser med vår nettbaserte utdanning for yrkesaktive

Ved å kombinere det beste innen teknologi og pedagogisk forskning har vi utformet en nettbasert utdanningsmodell som plasserer studenten i sentrum, samtidig som den oppfyller samfunnets og næringslivets krav til kompetanse. 

Vårt utdanningskonsept gir deg som student:

 1. Ubegrenset fleksibilitet: Studer uavhengig av tid og sted. Perfekt for travle hverdager, jobbforpliktelser, familieansvar eller bosted i avsidesliggende områder.
 2. Individualisert læring: Tilpasset læringsmateriale, selvstyrt progresjon og umiddelbare tilbakemeldinger sørger for at hver student får en unik og målrettet læringsopplevelse.
 3. Dybdeforståelse: Beveg deg fra grunnleggende kunnskap til avansert forståelse, analyser, teoretiser og anvend din kunnskap i ulike sammenhenger.
 4. Klare vurderingskriterier: Få en klar forståelse av hva som forventes av deg og hvordan du kan oppnå toppkarakterer.
 5. Studentaktiv læringsform: Engasjer deg i læreprosessen, vær en aktiv deltaker, og ta kontroll over din egen utvikling og læring.
 6. Veiledning og diskusjon: Lær fra både faglærere og medstudenter i en transparent digital arena.
 7. Kontinuerlig tilbakemelding: Motta verdifull og konstruktiv tilbakemelding gjennom hele læringsreisen, og bruk dette som grunnlag for kontinuerlig læring.

Med vår nettbaserte modell vil du ikke bare tilegne deg kunnskap, men du vil også lære å anvende den, reflektere over den, og vokse både faglig og personlig. Velkommen til fremtidens læringsopplevelse!

Påmelding

Foto: Adrian Sulyok