Etter å ha kjøpt, logget og lagret data i enorme mengder i mange år, kan nå kunstig intelligens og matematisk optimering gi raske beslutningsunderlag til verdens største aktivaklasse. Eiendomsaktørene har vært de ivrigste til å bidra med data og kunnskap i tjenesteutviklingen og bidrar med vekstkapital når Consigli fyller kassen for videre utvikling. Selskapet fikk inn Trond Riiber Knutsen som engleinvestor i starten av året, fylte på med litt kapital i forbindelse med innovasjonsfinansiering fra Innovasjon Norge i vår, og hentet nå kapital for å skalere veksten. Emil Paaske går inn i styret og de største investorene i runden er AB Invest (Anders Buchardt) og Møller Eiendom i tillegg til en rekke profilerte selskaper og aktører i eiendomsbransjen.

Tjenesteutviklingen har vært gjort i tett samarbeid med Entra, Stor-Oslo Eiendom, Attivo, Rejlers, og Undervisningsbygg og selskapet har kunder som JM Bolig, Neptune Property og Ålesund Kommune på listen allerede. I tillegg har teknologien store potensialer hos totalentreprenørene, og det er opprettet samarbeid med blant annet NCC og Betonmast for videreutvikling av plattformen mot dette markedet.

- Vi har valgt å kalle tjenesten «Selvprosjekterende ingeniører», som en analogi til selvkjørende biler. Alle vet at vi har fått hjelp etter hjelp når vi kjører bil ? både til å slå på vindusviskere, ikke rygge på stolper og holde konstantfart ? og etter hvert er teknologibitene satt sammen og bilen kan kjøre selv. Nå kjører biler bedre enn (enkelte) mennesker. Vi tar frem tjeneste for tjeneste som gir byggherrene datadrevet innsikt for sine beslutninger. Etter hvert skal vi prosjektere bedre bygg en de menneskelige ingeniørene. Bygg som bruker mindre energi, krever mindre materialer og leverer bedre for de som skal bruke byggene til å leve, lære, drive forretning eller bli friske, sier Janne Aas-Jakobsen, gründer av Consigli.

Planlegging og prosjektering av bygg, følger i store trekk samme standarder og metoder globalt. Norge ligger langt fremme med digitalisering i bransjen og Consigli er en del av et blomstrende norsk PropTech-miljø. Trekløveret som leder Consigli har lang og solid erfaring fra å bygge selskaper, teknologiplattformer og tekniske anlegg i bygg. - Det har vært snakk om effektivisering og digitalisering i mange år og vi har kommet et godt stykke på vei, men teknologien Consigli utvikler har potensiale til å bli en game changer og kan snu opp ned på hele næringen slik vi kjenner den i dag. Dette selskapet kan være en av de store drivkreftene for å sette Norge på kartet og bidra til at norsk byggenæring setter standarden for effektiv byggenæring globalt, sier Pål Oroszko, som leder det tekniske fagteamet i Entra.