Troms og Finnmark fylkeskommune offentliggjorde i januar 2023 en begrenset plan- og designkonkurranse om ny videregående skole i Harstad sentrum. Konkurransen ble levert i juni i år, og vinnerutkastet er nå kåret.

Vinnerteamet består av:

  • Arkitekt: Ola Roald Arkitektur AS og C.F Møller Architects
  • Landskapsarkitekt: SLA AS
  • Wildcard-kontor/medvirkning*: MakersHub
  • Rådgivende ingeniører: Rambøll AS

–Med bakgrunn i det spennende konkurranseunderlaget, har teamet gjennomført en intens og engasjert prosess for å komme frem til vinnerforslaget. Vi ser med stor lyst frem til videreutviklingen av forslaget i tett samarbeid med byggherre, brukere og alle andre involverte i dette viktige prosjektet, sier Ola Roald i en pressemelding.

Mer enn en skole!
Den nye skolen blir et kulturelt peilemerke og episenter for læring og sosialt samvær ved havnefronten i Harstad by. Området skal revitaliseres og den nye vgs i Harstad blir en attraktiv og levende møteplass for alle byens innbyggere. Det tidligere verftsområdet skal være et sted der ungdommen fra hele fylket samles for å utdanne seg, skape nye relasjoner seg imellom og med byen for øvrig. Med “Varden” som en inspirerende ramme rundt dette, noe som ga navnet til konkurranseutkastet.
– Den nye videregående skolen i Harstad vil fremstå som et fyrtårn man kan navigere ut fra, når besøkende ankommer sjøveien til Harstad eller når man som Harstadværing søker mot havnefronten.
– Skolen blir byens nye Varde, sier Thue Borgen Hasløv fra C.F. Møller. 

I den mørke årstiden opplyses havnen av gløden fra aktivitetene på bakkeplan, verkstedene, hjerterommet og det øverste nordlysobservatoriet. På dagtid vil byrommene og takflatene omkring skolen yre av liv og aktivitet. Den nye videregående skolen i Harstad er en viktig del av revitaliseringen av det før så aktive havneområdet og bidrar til den positive utviklingen av den nye bydelen. 


Bygget knytter fortid og fremtid sammen
Bygget utrykker i form og funksjon historien fra den opprinnelige verkstedsbyen, til det moderne og urbane industrisamfunnet som er i ferd med å utvikle seg i denne delen av byen. Den nye bygningen trapper seg på den ene siden ned mot småhusbebyggelsen og trapper seg på den andre siden opp mot fjellet, Equinor-bygget og utsikten og kulminerer som et fyrtårn mot havet. Denne trappingen knyttes til en grønn akse som strekker seg gjennom bygget og skaper tilgang til attraktive oppholdsarealer på taket. Store deler av taket er gjort tilgjengelige for brukerne og besøkende og vil tilby aktiviteter, møteplasser og utstillinger. Det er også lagt opp til store kulturarrangementer for hele regionen med konserter i konsertsalen, danseforestillinger eller undervisning i dansesalene, innebandyturnering i idrettshallen og malekurs på taket med utsikt utover fjorden.

Harstad Havnepark: En ny møteplass mellom by og vann
Den lokale naturen og karakteren har stort fokus i utformingen av skolens uterom. De nye gaterom, torg, plasser og park er derfor tilpasset havnemiljøets rå estetikk og kystens livlige naturmangfold. Midt mellom bygningene og vannkanten ligger Harstads nyeste tilskudd: Havneparken.
–Havneparken blir Harstads nye maritime naturpark, der byen møter vannet i et frodig og naturlikt landskap. Her blir det mulighet for lek og avslapning - og for å ta seg et bad i sjøen etterfulgt av en tur i saunaen, sier E.C. Forfang fra SLA. Parken er i tillegg designet med naturbaserte løsninger for å håndtere regnvann og tidevann - blant annet med en ’tidevannssone’, som kan oversvømmes.

Peiler seg inn på å bli nullutslippsbygg
–Ny videregående skole i Harstad har ambisjoner om å bli et plusshus som skal sertifiseres etter BREEAM NOR-standarden “Very Good”, og bli et bygg som på egenhånd produserer energi ved hjelp av solceller på både tak og fasade og materialer med lavt klimagassavtrykk, sier teamleder Ferry Smits fra Rambøll.

*Wildcard er en mulighet for at unge arkitekter kan delta i konkurranser, hvis de teamer opp med mere erfarne arkitekter. På den måte arbeides det med løpende å introdusere nye talenter i konkurransene