– Rammeavtalen går hovedsakelig på levering av automatikk og feltutstyr, samt grensesnitt mot toppsystem. Prosjektene befinner seg i Oslo og på Østlandet og har en varighet på to år, med en mulig forlengelse på til sammen to år. Dette er en spennende mulighet for både oss og Statsbygg, sier Simen Killingen Magnussen, serviceleder og partner i SAAS Prosjekt.

Selskapet har bred kompetanse og snart 19 dedikerte medarbeidere, inkludert 2 lærlinger, som tar ansvar for styring og regulering av byggene fra tidlig rådgivning til anleggene står ferdig.

Simen Killingen Magnussen, serviceleder og partner i SAAS Prosjekt.
Simen Killingen Magnussen, serviceleder og partner i SAAS Prosjekt.

Økende krav blant kundene

Selskapet har mange års erfaring i markedet for byggautomasjon og opplever fortsatt sterk vekst.

– Markedet er drevet av endringer i myndighetskrav gitt gjennom forskrift og normer, eksempelvis ved overgangen fra TEK10 til TEK17. Samtidig er kundene opptatt av energibesparelser, noe som også stiller høyere krav til automasjonsnivået i prosjektene. Komfort er ikke lengre i førersetet og det handler i like stor grad om grønn omstilling, lavere utslipp og energieffektiv drift.

Han forteller at de nye kravene gjør at byggautomasjon spiller en enda viktigere rolle.

– Kundene forventer i dag mer av systemene, og det stilles strengere krav til funksjonalitet og brukergrensesnitt, noe som også krever høyere kompetanse hos utførende i prosjektene.  Vi opererer hovedsakelig i et kundesegment med profesjonelle og dyktige driftere som har egne rådgivere med høy faglig kompetanse. Dette er en stor fordel med tanke på energieffektiv drift av anleggene, sier han.

Bruker ulike kontraktsformer

Magnussen peker på flere typer kontraktsformer i prosjektene, men at de hovedsakelig bruker rammeavtaler.

– Vi jobber i størst mulig grad med rammeavtaler, men også med totalentrepriser og totalunderentrepriser, henholdsvis NS8407 og NS8417. Vi har også noe erfaring med samspillskontrakter, men da er det viktig å avklare hvor i grensesnittet samspillet skal være. 

– Vi opplever at samspillskontrakter ofte fremsnakkes, men at det i realiteten kun er samspill mellom byggherre og totalentreprenøren med NS8417 videre nedover. Her har Integra jobbet med en god veileder for bransjen og vi er spente på utviklingen videre.

Unngår «døgnfluesystemer»

Han mener markedet for proptech fortsatt er preget av en del umodenhet.

– Vi leverer anerkjent teknologi fra etablerte produsenter. Dette kan være alt fra utstyr på feltnivå til skyløsninger og tjenester basert på kunstig intelligens. Nå holder vi eksempelvis på å rulle ut det vi kaller SAAS Cloud for en del kunder. 

– Vi er opptatt av å finne gode og bærekraftige løsninger, men opplever at proptech ofte sees på som løsningen på alt. Vi ønsker derimot ikke å levere døgnfluesystemer og mener at all sensorikk må ha en konkret funksjon. Det er ikke bærekraftig å pepre et bygg fult av sensorikk uten mål og mening. Det handler i større grad om å få kontroll på energiflyten og mulighet for å justere denne, sier han.

Stabil kundemasse

Han peker på en stabil kundemasse som forklaringen på selskapets suksess.

– Vi er en svært kompetent gjeng med trygge løsninger og lang erfaring. Det gjør at kundene våre er trofaste og kommer tilbake. Samtidig strekker vi oss langt for å møte kundens ønsker og behov. Til sammen gjør dette oss til en foretrukken partner i prosjekter med høye ambisjoner for byggautomasjon.

– I tillegg er vi fortløpende innom eksisterende bygningsmasse for å tune installasjoner. Ofte er det små grep som skal til for å redusere energiforbruket betraktelig, uten at det går på kompromiss med komforten, avslutter Magnussen.