WAGO Lighting Management

WAGO Lighting Management er en ny intelligent løsning for lysstyring i for eksempel næringsbygg, produksjonshaller, skoler og varehus.Ved bruk av forhåndsdefinerte komponenter og en brukervennlig konfigureringssoftware (ingen programmering!) er det enkelt å designe og sette i drift et nytt belysningssystem.
Tom Erik Bakkene i Honewell Norge.