Vestenfjeldske eiendom er eid av Reitan Eiendom. I Bergen eier selskapet, for øyeblikket, tett på 30 eiendommer, de fleste i sentrum. Samlet teller porteføljen rundt 70.000 kvadratmeter, noe som gjør Vestenfjeldske til en betydelig eiendomsaktør i Bergen. 

– Vi går nå gjennom porteføljen, og sammen med våre rådgivere, vurderer vi hvilke tiltak som vil være mest hensiktsmessige. Det overordnede målet er selvsagt å gi samtlige bygg et betydelig løft i bærekraftig retning, sier Skaar. 

Blant grepene selskapet så langt har gjort, er at de har 3D-skannet mange av byggene sine. Dette gir dem en «doll house-modell» av bygget, noe de både kan bruke i sitt utleiearbeid, men ikke minst som et verktøy i arbeidet med å gjøre byggene smartere. 

Tar kontroll over byggene
Det neste steget har vært å montere sensorer i byggene. I første fase brukes sensorene til å analysere og bli bedre kjent med bygget. Hvordan er byggets inneklima, hvor mye energi bruker det, og så videre. 

Vestenfjeldske Eiendoms bygg er i litt ulike faser. Noen skal få mindre oppgraderinger, mens andre står foran betydelige rehabiliteringsprosesser. Hvordan de bruker sensorene og 3D-skanningene varierer derfor litt fra bygg til bygg, men i de byggene som brukes som de er, benyttes sensorene for å gi selskapet kontroll over inneklima og energibruk. 

– Ved å installere sensorer i våre bygg, har vi styrket vår evne til å kontrollere og optimalisere energiforbruket. Sensorene kombineres med 3D-skanningen, slik at vi enkelt kan overvåke byggene via et digitalt dashboard, sier Skaar. 

Vestenfjeldske Eiendom overvåker med andre ord byggenes tekniske anlegg, slik at de kontinuerlig har kontroll over at de tekniske anleggene fungerer som de skal. 

– Dette arbeidet er en pågående prosess, men vi har så langt installert sensorer i 7 av våre bygg. Resultatene er veldig lovende, sier hun.

Har blitt selvkjørende
I noen av byggene har Vestenfjeldske til og med gått enda lenger. Der har nemlig sensorene tar kontroll over byggene og gjort de selvkjørende. 

– Fra å styre byggene bare basert på kalender, styres noen av de nå etter behov. Det vil for eksempel si at ventilasjonen automatisk justeres ned dersom det ikke er mennesker i lokalet og opp igjen når sensorene oppdager at det er folk til stede, sier Skaar. 

Det betyr også at ventilasjonen automatisk nedjusteres på inneklemte fridager, dager som ikke ville blitt fanget opp i en vanlig kalenderstyring. 
Apropos «fanget». I høst deltok Vestenfjeldske, sammen med Energy Control, i Fang Energityvene. I V39, et moderne kontorbygg i Vaskerelven klarte de med enkle grep på spare hele 65.000 kWh, noe som tilsvarer strømforbruket til seks blokkleiligheter gjennom et helt år. 

– Det fortalte oss at selv i moderne kontorbygg er det et betydelig energipotensial, sier Skaar.

– Har omfavnet teknologiens muligheter
I to av Vestenfjeldske Eiendom sine prosjekter, brukes nå 3D-skann og sensorer i arbeidet med en to forestående rehabiliteringsprosesser, Eldoradogården og Casperkvartalet. 

– 3D-skannen brukes i planleggingsarbeidet for rehabiliteringsprosessen, samtidig som byggene utrustes med smarte sensorer og løsninger fra dag én. Disse to prosjektene viser for alvor hvordan ny teknologi kan brukes både i prosess og fremtidig drift. Eksisterende bygg kan bli best i klassen både når det gjelder inneklima og energiforbruk, sier Tommy Hagenes. 

Han forteller at Vestenfjeldske Eiendom virkelig har omfavnet og forstått potensialet som ligger i å ta i bruk ny teknologi. 
– De bruker teknologien både for å få innsikt, i planlegging og i drift av byggene sine. De er én av eiendomsaktørene som omfavner mulighetene som teknologi representerer. Det er veldig gøy å være en del av denne reisen, sier Hagenes.