I 2024 kan vi enklere, raskere og mindre ressurskrevende utføre behovsstyrt vedlikehold, da tilgangen til systeminformasjon og rå data er mer tilgjengelig. Moderne teknologi og vedlikehold krever strategier og avhenger av organisasjonens ressurser og teknologisk kapasitet.

For å gi svar på spørsmålene har ITBAktuelt intervjuet Fahad Rehman. Han er Division Director Maintenance at Elkem ASA og Board Chair Norsk Forening for Vedlikehold (NVF)

Fahad er pappa til 2 jenter på 3 & 6 og bor i Oslo på Smestad. Av utdannelse er han Siv.ing Flyingeniør med spesialisering i vedlikehold. Hans hobbyer er Harley og Netflix. Dette vitner om et aktivt liv og mye erfaring med utstyr og systemer som trenger riktig vedlikehold.

Elkem ASA er et globalt industriselskap med 7500 ansatte som rundt verden produserer avanserte materialer/ metaltyper. Mange vil betrakte de som «Rolls-Royce» innenfor sin nisje. Kravet til kvalitet og høy oppetid i deres produksjon er meget stort.

Norsk Forening for Vedlikehold (NVF) formidler kunnskap innenfor vedlikehold. Deres formål er å gjøre medlemmene gode innenfor sine fag samt å bygge nettverk for erfarings-overføring. Vi tilbyr kurs og konferanser innenfor vedlikehold, ledelse, endringer, digitalisering m.m. Våre medlemsmøter tilby mange gode happeninger og faglig påfyll. Farad forteller ivrig og engasjert om viktigheten av å møtes rundt felles interesser.


 

Om vedlikehold og bærekraft

Vedlikehold er i mange bransjer et Under-rated fagområde, tross at det bidrar til økt sikkerhet og resultatsikring. Selv har jeg opplevde at man kan snu fra minus til pluss og opprettholde egen markedsposisjon ved aktivt og riktig vedlikehold. Vedlikehold skaper også forutsigbarhet for eget personell, noe som er vesentlig for trivsel og kontinuitet.

Konsekvensene av dårlig og i verste fall fraværende vedlikehold er skader på jobb, skader på personer, på miljøet, og dødsfall. Selskaper som sliter med mye brannslukning, får gjerne misfornøyde medarbeidere og tapt markedsposisjon. De taper store konkurranser grunnet manglende kontroll på tekniske tilstand.

Når man ikke tenker vugge til grav (eller vugge til vugge), sparer man kostnader i prosjektfasen med store bonuser til prosjektledere, mens kostnaden forskyves over til driftsfasen, over til brukene – noe som gjerne blir svært kostbart. 
Alle buzz-ordene som bærekraft, life cycle, sirkulærøkonomi, digitalisering er etter min oppfatning effekter av rett vedlikehold.
Så til spørsmålene om hva som er mest lønnsomt, behovsstyrt eller preventivt vedlikehold, erfaringer og fordelene ved preventivt vedlikehold, eksempler på kriterier og gjerne økonomisk utbytte og andre fordeler.

Etter mitt syn er det:
1)    Det er ingen ulempe med forebyggende vedlikehold – bortsett fra nedetiden dette medfører, noen ganger er dette likevel helt nødvendig.
2)    Fordelen med behovsstyrt vedlikehold, eller tilstandsbasert vedlikehold er at man gir riktig medisin, for riktig problem, til rett tid – noe som koster selskaper og samfunnet mindre i både bedrifts- og samfunnsøkonomisk perspektiv.

Fahad Rehman runder av med en sterk oppfordring til leserne om å dele erfaringer om aktivt vedlikehold, og om å ta bedre vare på alle samfunnets investeringer. Det lønner seg.

Mer om Fahad sine erfaringer vil du få på ukens Adgang 2024 konferanse. Mer om denne kan du lese HER