Grønn Byggallianse avholdt nylig årsmøte, der direktør i Snøhetta, Tonje Frydenlund, ble valgt til styreleder for 2020/2021. – Jeg vil takke for tilliten jeg har fått ved å bli valgt til styreleder i en av bransjens viktigste foreninger. Bransjens engasjement og vilje til å ta klima og miljø på alvor gleder meg. Grønn Byggallianse spiller en helt vesentlig rolle for å utvikle og inspirere norsk bygg- og eiendomssektor til å levere med høy kvalitet innen miljø og bærekraft. Vi har merket en økende interesse gjennom vekst i medlemstall, deltakelse på våre arrangement og økning i antallet BREEAM-sertifiseringer de siste årene. Jeg ser frem til å lede styret i arbeidet videre mot en klimanøytral bygg- og eiendomsbransje, sier Frydenlund. Frydenlund er direktør for akkvisisjon og forretningsutvikling i Snøhetta. Hun har vært nestleder i Grønn Byggallianse siden årsmøtet 2019, og sittet i styret siden den sammenslåtte foreningen ble etablert april 2018. Hun satt også i styret til tidligere Norwegian Green Building Council fra 2016-2018. Hun overtar ledertrøyen etter Roy Frivoll, som fortsetter som styremedlem.

Et styre fra hele verdikjeden

Administrerende direktør i Oslo S Utvikling Synnøve Lyssand Sandberg ble av årsmøtet valgt som nestleder. Hun har tidligere vært styremedlem. I tillegg består styret av:
  • Styremedlem Roy Frivoll, forvaltningsdirektør, Avantor
  • Styremedlem Morten Aarhus, daglig leder Forbo
  • Styremedlem Stein Randby, daglig leder Malling & Co. Energi & Miljø
  • Styremedlem Mathis Grimstad, adm.dir. Stor Oslo Eiendom
  • Styremedlem Atle Sylvarnes, daglig leder Backer AS
  • Styremedlem Anne-Hilde Bråtebæk, dir. bygg og eiendom Helse Sør-Øst
  • Styremedlem Karen Cecilie Bjørgum Møller, daglig leder Vedal Gruppen
Mathis Grimstad, Atle Sylvarnes og Anne-Hilde Bråtebæk er nyvalgte i styret.

Bred kompetanse for å drive sektoren i riktig retning

– Vi er stolte over at vi har et kompetent styre, med bred erfaring fra bygg- og eiendomssektoren. Med representanter fra hele verdikjeden, får vi verdifull bredde i møte med våre medlemmer. Sammensetningen og kompetansen i styret vil sikre at Grønn Byggallianse kan fortsette sitt arbeid med å drive sektoren i en mer bærekraftig retning, sier daglig leder i Grønn Byggallianse Katharina Th. Bramslev.
Grønn Byggallianse jobber for å utvikle norsk bygg- og eiendomssektor, slik at hensyn til miljø og bærekraft skal bli det selvfølgelige valget. - Vi er en non-profit medlemsforening for virksomheter fra hele bygg- og eiendomssektoren. Våre aktiviteter er tilknyttet nybygg, rehabilitering, forvaltning og drift av bygg, områdeutvikling og anleggsprosjekter i by- og områdeutvikling. Vi drifter og forvalter miljøsertifiseringer, primært BREEAM-NOR, sier Bramslev.

– En positiv utfordring, med mål å inspirere byggebransjen til grønnere valg

– Medlemskapet er i tråd med vårt mål om å inspirere byggebransjen til å ta grønnere valg, sier daglig leder i Grønn Byggallianse Katharina Th. Bramslev. Foto: Inge Trondsen/Studio Design.[/caption]