Nelfo har ansatt Andreas Strømsheim-Aamodt som fagsjef i næringspolitisk seksjon, herunder ansvaret for Nelfos interessegruppe for energientreprenører. Han tiltrer 1. februar 2019. - Vi gleder oss til å få Andreas med på laget, sier Tore Strandskog, direktør næringspolitikk. -Andreas har en bakgrunn og kompetanse som både vil komplettere og forsterke Nelfos næringspolitiske satsing på eksisterende og nye områder i fremtiden. Andreas er utdannet siviløkonom ved Norges Handelshøyskole med spesialisering innenfor organisasjon og ledelse. Han har arbeidet med energispørsmål og næringspolitikk siden 2002 og kommer til Nelfo fra en stilling som partner i ADAPT Consulting. - Nelfos medlemsbedrifter går en spennende tid i møte, sier Andreas Strømsheim-Aamodt. - Forpliktelsene i den nye regjeringsplattformen vil utvilsomt kreve en skjerpet satsing på elektrisk transport, energieffektivisering, forbrukerfleksibilitet, samt lokal energiproduksjon og -lagring. Forutsetningen vil være at næringspolitikken legges til rette for en slik utvikling, og jeg er glad for å få være med på å bidra til at de nødvendige rammebetingelsene kommer på plass.
......... .
Verd å vite: ITBaktuelt.no er Norges eneste helt dedikerte magasin for ITB-kompetanse, Integrerte Tekniske Bygningsinstallasjoner

Schneider Electric, Telenor og Nelfo med felles IoT-fremstøt

Marketing Communication Manager Ingunn Kristiansen i Schneider Electric Norge.[/caption]