ABB lanserer det siste nye innen sin høyspennings likestrømsteknologi kalt HVDC Light, som ABB selv var først ute med for 20 år siden. Den gjorde det mulig å overføre store mengder kraft pålitelig og over lengre avstander på en økonomisk og effektiv måte. ABBs Power Grids-divisjon er en foretrukken partner for nettselskaper rundt omkring i verden, når de bygger eller oppgraderer kraftinfrastruktur. ABB bryter nå nye barrierer innen denne teknologien. Neste steg innen ABBs HVDC Light-konsept vil gjøre det mulig å doble kapasiteten til 3000 megawatt (MW). Forbedringer i design gjør det mulig å bygge systemet vesentlig mer kompakt, med potensial for å levere 350 prosent mer kraft per kvadratmeter. Det er en stor fordel for eksempel innen offshore vind eller for mellomlandsforbindelser, fordi fotavtrykket til omformerstasjonene blir mindre enten det er snakk om offshore- eller onshore- installasjoner. ABB har klart å doble effekt og avstand ved videreutvikling av kraftelektronikk basert på halvlederteknologi som gir bedre kontroll og mer kostnadseffektive HVDC-systemer. - ABB var banebrytende da vi lanserte HVDC-teknologien på 50-tallet, og da HVDC Light så dagens lys i 1997, var det en av de største milepælene i vår lange historie av teknologiutvikling, sier Claudio Facchin, leder for ABBs globale Power Grids-divisjon. – Når vi nå skal markere 20-årsjubileumet, er vi klare til å starte på neste kapittel for denne teknologien, som gjør at vi kan overføre kraft lenger med minimale tap og skape større fordeler for kundene våre. HVDC er en av pilarene i vår Next Level-strategi, som styrker vår posisjon som en foretrukken partner når man skal bygge et sterkere, smartere og grønnere nett. ABBs HVDC Light-teknologi er en revolusjon for overføring av store mengder kraft over lengre avstander, i bakken, sjøen eller i lufta. Siden systemet er så allsidig, er det en ideell løsning for bruksområder der plassen er begrenset.  Den gjorde det mulig å kople sammen land for å integrere og balansere fornybar energi, samtidig som det gir økt handel med kraft. Det har også vært brukt for å integrere offshore vindkraft og bringe kraften til land, via omformerstasjoner plassert på offshoreplattformer. De siste to tiårene har vist stor fremgang for denne teknologien. Kapasiteten har økt nesten 30 ganger fra 50 til 1500 MW, nok til å forsyne flere millioner husholdninger med strøm. Spenningsnivået har økt fra 80 til 525 kilovolt (kV), og rekkevidden har økt fra 70 til 1000 kilometer. Samtidig har overføringstapene blitt redusert til mindre enn én prosent. I dag er ABB ledende innen HVDC Light-teknologi, etter å ha levert 18 av verdens 24 HVDC-prosjekter basert på såkalt VSC, Voltage Source Converter-teknologi. Det inkluderer blant annet flere verdensrekorder, som verdens lengste underjordiske kraftforbindelse, den kraftigste offshore vindkraft-forbindelsen og den første kraftlinjen med denne typen teknologi. Med en høyere spenning, opp til 640 kV, kan teknologien doble sin rekkevidde opptil 2000 kilometer, som gjør det mulig å overføre elektrisitet over enda lengre avstander. Det gjør at man kan integrere mer fornybar energi og bygge lengre mellomlandsforbindelser. Tapene har blitt ytterligere redusert og kombinert med de andre fordelene nevnt ovenfor gir det langt høyere kostnadsoptimalisering for eiere og operatører. Det nyeste ABB Ability-baserte MACH kontroll- og beskyttelsessystemet vil gi større effektivitet og pålitelighet og de nyeste omformerstasjonene kan by på flere forbedringer innen design og estetikk. ABB tok lederskap i utviklingen av HVDC-teknologien for mer enn 60 år siden og er markedsleder globalt med mer enn 110 HVDC-prosjekter. Det utgjør totalt en installert kapasitet på mer enn 120 000 MW, omtrent halve den installerte basen i verden.

Rammeavtaler for bygg, elektro, kontrollanlegg, HVDC og prosjektledelse