Morten Tobiassen, Channel Manager i Somfy Norway.
Morten Tobiassen, Channel Manager i Somfy Norway.

– Teknologien bak solskjerming har gått fra å være frittstående enheter til å bli en integrert del av styringen av bygget. I begynnelsen ble solskjermingen styrt med sveiv og etter hvert motor. De siste årene har vi hatt styringssystemer som slår sammen fasaden i soner. Nå har vi dynamisk solskjermingen som jobber i samspill med ventilasjon og elektro for å sørge for at man bruker minst mulig energi. Solskjerming blir hensyntatt fra arkitektens tegninger til oppføring av bygget, og er en del av en del av det totale klimaregnskapet, sier Morten Tobiassen, Channel Manager i Somfy Norway.

Somfy ble etablert i 1969 som en produsent av motorer til solskjermer, markiser og persienner. I dag har selskapet over 6500 ansatte fordelt på kontorer i 58 land.

Kobler sammen fagene

Han får støtte av Harald Haugen, prosjektansvarlig KNX i Instell, som forteller at selv om fagene har ulike kommunikasjonsprotokoller, binder KNX systemene sammen.

– Ved hjelp av KNX kan vi styre både lys, klima og solskjermingen automatisk. Det gjør at vi kan beregne om det er varme- eller kjølebehov når rommet ikke er i bruk. Om vi ser at rommet ikke er i bruk kan vi kjøre solskjermingen opp når det er varmebehov, og bruke solen som en del av oppvarming, eller kjøre ned om det er kjølebehov. KNX muliggjør integrasjon mellom klimastyringen og solskjermingen. Om man har forskjellige styringssystemer må man ha gateways, med KNX kan vi styre alt under ett og samme system. Det gir mindre ledd og færre feilkilder, sier Haugen.

Instell ble etablert i april 2003 og har i dag omtrent 30 ansatte fordelt på kontorer i Oslo, Lier, Bergen, Porsgrunn, Sundvollen og Steinkjer. Selskapet er en totalleverandør av produkter og programvare til elektro- og automasjonsbransjen, sier han.
 

Solskjerming som en del av klimaregnskapet

- Tobiassen forteller at solskjerming er blitt en viktig del av klimaregnskapet til byggene.

- Når man velger solskjerming må man bestemme seg for brukerstyrt solskjerming eller dynamisk solskjermingen som inngår i klimaregnskapet. Studier viser at dynamisk solskjerming gir opp til 30 prosent besparelser i energibruken. Da blir det naturligvis viktig å ta med solskjermingen i klimaregnskapet.

Han forteller at kundene bruker konsulentbyråer for å gjennomføre solstudier som viser hvordan solen påvirker bygget gjennom året.

– Basert på solstudier kan man regne ut varme- og kjølebehov og se hva solskjermingen kan gjøre for bygget. Det blir også spesifisert hvordan solskjermingen skal styres sammen med andre systemer. Sammen med Instell finner vi løsninger som sørger for å innfri disse spesifikasjonene.

– I slike jobber ser vi på typen bruk, antallet mennesker, hvor bygget ligger, fasader og former på bygget. Det er mye som påvirker hvordan solen påvirker bygget. Vi har forskjellige styringssystemer som kan dekke de fleste behov i ulike typer bygg. 
Haugen forteller at det er store forskjeller i beskrivelsene for solskjerming og at det er en utfordring at kravspesifikasjonen ofte mangler detaljer på solautomatikken.

– Noen ganger står det bare at det skal leveres automatikk på solskjermingen med en værstasjon på taket, men solautomatikk har mange andre muligheter. Vi ser ofte kunder som ønsker noe mer avansert enn det som står i beskrivelsen. Jeg anbefaler derfor å snakke med leverandørene om hvilke muligheter man har før man lager beskrivelsene, sier han.
 

Harald Haugen, prosjektansvarlig KNX i Instell.
Harald Haugen, prosjektansvarlig KNX i Instell.

Enklere solstyring med «shadow tracking»

Haugen forteller at Instell nå samarbeider med Somfy om å levere «shadow tracking», et solstudie-program som bruker en 3D-modell av bygget som viser når solen treffer hvert enkelt vindu. 

– «Shadow tracking» er en mer avansert måte å styre solskjermingen på sammenlignet med tradisjonelle sensorer montert på fasaden. Dette er et simuleringsprogram som gjør beregningen for deg, uten sensorer. Da slipper man også vedlikehold av sensorikken.

– 3D-simuleringen gjør det også lettere å installere solskjerming på rehabiliteringsprosjekter. Man trenger primært en værstasjon på taket og 3D-simuleringen som kjører i bakgrunnen. Det som er spesielt med Somfy’s løsning er at vi også lager 3D-modeller av trær og byggene rundt. Det gjør at vi kan modellere hvordan solen reflekteres i omgivelsene. Om det er sol vet automatikken hvilket vindu det er sol på. Jeg tror dette er en løsning vi vil se mer av fremover, sier han.

Store besparelser

Tobiassen peker på studier gjennomført i Europa av det Europeiske solskjermingsforbundet som viser at bygg med dynamisk solskjerming gir opp til 30 prosent redusert energibruk.

– I EUs taksonomi sier man at om man kan vise til tiltak på rehabiliteringsprosjekter som gir inntil 30 prosent besparelser i energi gir bygget en høyere klassifisering. Det oppnår man nesten alene med dynamisk solskjerming.

– Dynamisk solskjerming gir fordeler både på energiregnskapet, men også fordeler som følge av høyere klassifisering og høyere utleiepriser, sier han.
 

Økende interesse

Tobiassen forteller at de nå opplever større interesse for dynamisk solskjerming med «shadow tracking».

– Tidligere har ikke bransjen vært klar over mulighetene med teknologien. Nå ser vi at løsningen blir tatt godt imot og at interessene er økende. Takket være samarbeidet med Instell føler vi at det er riktig å løfte frem denne løsningen.

– Vi vet at markedet for «shadow tracking» er stort i utlandet. Når man får dette på flere bygg her i Norge vil rådgivingsbransjen få øyne opp for mulighetene. Det er tydelig at løsningen gir lavere vedlikeholdskostnader, og med inntil 30 prosent energibesparelser vil investeringen være nedbetalt på kort tid. Vi tror dette vil bli en standard del av beskrivelsene i årene som kommer, avslutter Tobiassen.