- Vi i Skanska Norge er svært fornøyd med at vår innsats bidrar til å løfte hele Skanskas klimainnsats, og at vi igjen tildeles en ren A på karakterkortet. Det er stadig høyere krav som skal innfris for å nå opp her, og dette bekrefter at vi er på riktig vei med vårt ambisiøse arbeid på alle områder i virksomheten, sier Randi Lekanger, direktør for bærekraft og miljø i Skanska Norge.

Selskapene som rapporterer miljødata til CDP, måles på en rekke ulike innsatsområder. For å oppnå karakteren A, må de innfri både på kriterier som utslipp, energibruk, risikostyring, lederskap og strategi.

Direktør for miljø og Bærekraft, Randi lekanger
Randi Lekanger, direktør for bærekraft og miljø i Skanska Norge.

Stadig trangere nåløye

I 2023 var det 21 000 selskaper over hele verden som rapporterte sine miljødata til CDP Climate Change. Strengere krav og gjør at nåløyet for å oppnå toppscore med ren A blir stadig vanskeligere å komme gjennom. Skanska har jobbet målrettet med å redusere klimafotavtrykket i en årrekke og har en ambisjon om å kutte utslippene med 70% innen 2030.

- Siden 2015 har vi i Skanska globalt kuttet utslippene våre med 58 prosent, og vi har rapportert til CDP helt siden 2011 for å dokumentere innsatsen. Vi har forpliktet oss til målene i Parisavtalen og navigerer etter et klimaveikart med helt konkrete tiltak for å holde oss på riktig kurs. Det at Skanska oppnår en ren A på CDP-ratingen, henger blant annet sammen med at vår innsats på forskning og utvikling nå rulles ut som konkrete, effektive klimatiltak i stadig flere prosjekter. Tett og godt samarbeid med leverandører, partnere og kundene våre er også en avgjørende faktor. Vi trenger samarbeidspartnere og byggherrer som utfordrer oss og har de samme klima- og miljøambisjonene som oss, sier Lekanger.

Høyere krav til energieffektivisering

- Vi gjør store steg framover på energieffektivisering i bygg, der vi også arbeider for å få politisk gjennomslag for høyere krav og bedre rammevilkår. Det at vi også faser inn stadig mer utslippsfri teknologi, bruker mer klimasmarte materialer, og øker ombruk og sirkularitet i prosjektene, er noe av det som bidrar til å løfte oss videre. Vår ambisjon er å være et foregangsselskap innen klima og miljø, og da er det fint å se at arbeidet vårt anerkjennes slik CDP nå gjør, sier Lekanger avslutningsvis.