Integras podcast «En dose automatisering» har sin femte sending på lufta nå. I denne dosen automatisering snakker Integras podkastvert Jørgen Festervoll med Asle Kosbergløkk, direktør Digital og Teknisk ledelse i HRP om hva bestillere må tenke på når de skal anskaffe automatisering. Asle forteller at det er svært viktig å ha en ITB-ansvarlig  som kan følge opp porsjektet og at ITB-ansvarlig og automatikkleverandøren bør involveres tidlig i prosessen. - Tidlig involvering gir eierskap til prosjektet. Dette er en stor fordel for byggherren ved at kostnadene ved drift og vedlikehold reduseres, sier han i podcasten. Han påpeker at automatikken skal regulere mange prosesser i et bygg. Derfor må man bli bedre på å knytte disse prosessene sammen. Innen industrien er automasjon en selvfølge, og industrien er bevisst på at automasjon er viktig. - Men på bygg må vi kjempe med nebb og klør for å på dette på plass til rett tid, sier Asle Kosbergløkk, som ofte opplever at i byggebransjen er automasjon er uviktig. Han har bred erfaring med automatisering også fra industri og samferdsel. - Dette går på kultur og tradisjon. Men vi ser at ITB er på vei. Han mener at byggautomasjon må på plass allerede når tomta kjøpes. - Vi har jo drevet med byggautomasjon i bygg i mange år, men det kommer stadig noe nytt og dette gjør at byggherren lett kan bli forvirret. Den som involverer byggautomasjonen tidlig i prosjektet, blir morgendagens vinner, mener han. Hans råd i podcasten er at byggherren tar kontakt med én eller flere automatikkleverandører og så engasjere en ITB-koordinator. - Her gjøres det mye rart, men ta med automasjonsleverandøren allerede fra dag én, og folk som kan bransjen. Når prosjektet går fremover kartlegges behovet, slik som kvalitet, hvor robust anlegget skal være, sikkerhet og brukeropplevelser. - Prosjektering av automasjonen gjennomføres sammen med de andre fagene, med fremdrift i samme tempo, råder Asle Kosbergløkk. Her kan du høre podcasten En dose automatisering - Hva må bestillerne tenke på når de anskaffer automatisering?

– Bygningsautomatisering er langt mer komplisert enn luft inn og luft ut

Lasse Stølen Kvalheim, fagspesialist for Bygg, industri og eiendom hos Sweco. Foto: ITBaktuelt/Per Henriksen[/caption]