Kiona som har utgangspunkt i Trondheim er i god vekst etter starten som IWMAC for over 20 år side. Nå er de etablert i hele Norden, Tyskland, Polen og Sveits. Et imponerende antall bygninger er tilkoblet deres systemer, faktisk snart 60 000. Dette innebærer at erfaringsbasen og fakta innsamling gir masse input og ideer til videre utvikling av teknologi og vekst innenfor redusert energibruk og mer klimavennlig drift av nærings- og formålsbygg. Dette til reduserte kostnader og dermed i sum bærekraftig.

Trond-Øystein Bjørnnes daglig leder i Kiona er 55 år, fra Nordreisa kommune, er gift, har 4 barn og bor i Trondheim. Han startet IWMAC sammen med 2 andre i 2001, og har en Bachelor i prosessautomasjon, fagbrev som fly elektriker og senere lederutdanning i Master of Management.

Trond-Øystein gir oss innblikk i noen av sine betraktninger om utvikling av marked, om nødvendig kompetanse og utvikling av teknologi.

– Våre ambisjoner er å redusere all unødvendig energibruk og CO2 fra bygninger ved hjelp av brukervennlig teknologi som gir driftsavdeling full kontroll og informasjon nødvendig for å kunne gjøre de tiltakene som trengs, sier han til ITB Aktuelt.

– Vi beviser at det er mulig å møte fremtiden på en kostnadseffektiv måte med en åpen, fleksibel og brukervennlig Proptech-plattform. Vi integrerer, og kobler sammen tekniske systemer på tvers av leverandører, merke og alder, uten behov for intern programvare og servere.

Kiona i dag
Kiona leverer toppsystemer for anvendelser innenfor Industri, næringsbygg, HORECA (matindustri og logistikk) og dagligvare.
– Vi har produktene IWMAC med 23år i bransjen, og vi har Webport som så dagens lys i 2009. Til sammen er nå over 10 000 bygninger knyttet til våre toppsystemer.

– På energi og miljøsiden så har vi Energinet som er et omfattende Cloudbasert analyseverktøy for alt fra energi og inneklima til avfallshåndtering med mer, etablert på over 35 000 bygninger i Norden og Tyskland primært.

I tillegg har de produktet Edge som er en avansert plattform for styring av varme i boligbygninger. Denne baserer sin teknologi på bruk av kunstig intelligens (AI). Dette for å finne den mest optimale styringen for borettslag. Edge kjøres på tusenvis av bygninger over hele Norden.

– Sammenslutningen av ulike unge teknologibedrifter har så langt tilført oss mye kreativitet, kompetanse og teknologi forteller Trond-Øystein.

Våre ansatte og kompetanse
Selskapets ansatte har sin bakgrunn fra mange ulike fagfelt og med ulike erfaringer.

– Vi har de som kommer rett fra utdanning, og de som har jobbet i felt i mange år. I dag har vi ansatte med erfaring som elektrikere, rørleggere, automatikere, innenfor ventilasjon, IT og energirådgivning. Vi er over 150 ansatte fordelt på kontorer i 7 land, forteller Bjønnes.

Omfattende nettverk med over 100 partnere bare i Norge.
Kionas kunder er partnerselskaper innenfor alle de tekniske fag og større er spredt over hele landet.

– Våre viktigste kunder er de som bruker våre systemer daglige. Disse er gjerne energirådgivere og driftspersonell som benytter vårt toppsystem IWMAC og rapporteringssystemet Energinet for energi og miljø. Sluttkundens servicepartnere innenfor ventilasjon, rør og elektro benytter vårt toppsystem for feilsøking og optimalisering i den daglige driften. Andre brukere er forvaltningsselskaper, teknisk ledelse og driftsledere.

Forventninger til fremtiden
Trond-Øystein er en engasjert fagmann og har mange synspunkter og meninger om utviklingen av teknologi, sentral driftskontroll SD, Proptech og bruken av AI.

– Jeg forventer økt fokus på forenklet installasjon og raskere ferdigstillelse, mer bruk av standard løsninger, trådløs teknologi og åpne systemer. Dette mener vi er det bransjen trenger når byggene bare blir mer og mer kompliserte. Gjennomføringen må gå raskere i prosjektene og det må være mulig å drifte og endre systemene kontinuerlig.

– En forutsetning for å oppnå dette er mer åpenhet og enklere tilgjengelighet til data. Jeg forventer også mer integrasjon mot mange ulike 3.parts systemer som Booking/ FDV systemer, BIM, EOS, Intern data systemer osv.

Han påpeker at AI/Maskinlære hører man mye snakk, også i vår bransje er dette blitt en del av hverdagen. Flere og flere bygg kjører i dag på ulike modeller av AI, og vi tror absolutt det kan bidra til å ta vekk mer av de manuelle prosessene vi har i dag, og ikke minst ta vekk ustabiliteten i driften, det vil si jevnere temperaturer på riktig sted til riktig tid og nå, til riktig pris.

– Mange selskaper er allerede i sving med sine modeller, og Kiona er intet unntak, vi driver i disse dager piloter på vår egen ML modell, og er spente på hva mer 2023 vil bringe, avslutter Bjønnes ovenfor ITB Aktuelt.