Arrangementet starter kl. 08.00 og avsluttes kl. 11.00. Innlagt i ITB Brukerforum den 27.november er det også lagt inn en befaring av kommunegården.  

Programmet starter med en kort presentasjon av bygget av Tom Krogsrud, teknisk rådgiver i Bærum kommune, hvor han fokuserer på det tekniske, drift og ikke minst hvordan bygget skal brukes. 

Ellers er de ulike innleggene under ITB Brukerforum i Sandvika slik:

- Samspillsprosessen. Fasene med avklaringsbehov v/Tom Krogsrud Teknisk rådgiver BK
- IT struktur v/Roar Nygård Spesial rådgiver BK
- Hva gjør vi med all informasjonen vi har tilgang til? v/ Roar Nygård Spesial rådgiver BK
- Erfaringer i prøvedrift perioden v/Teknisk prosjekt- og byggeleder OPAK AS
- Sky løsninger vs tilganger etc. v/ Roar Nygård Spesial rådgiver BK
- Presentasjon av Bærum kommunes kontrollsenter v/Kenth-Ivar Martiniussen Driftsleder Energi og alarmsenter BK
- Oppsummering
- Befaring av bygget

Se program og påmelding.