Et omfattende og bredt anlagt konferanseprogram er langt på vei komplett og nå publisert.

- Dørmiljøer i komplekse yrkes- eller formålsbygg, private så vel som offentlige skal bidra til sikker adgang, rømning, universell utforming (UU), skallsikring, IT sikkerhet, god arkitektur med mere. Dette innebefatter dørenes funksjoner og krav til utforming i ulike scenarier, sier Grindahl.  

Dørmiljøer som samlet funksjon, er blant de områdene som oftest volder mest besvær i nye og rehabiliteringsprosjekter. Hvordan dette kan unngås gir konferansen svar på. 

 I konferansens avslutningsdebatt har vi alliert oss med Senter for Eiendomsfag og mange toneangivende fagpersoner.

Mer om programmet kan du lese HER – der kan du også melde deg på.