Den nye BREEAM-standarden, versjon 6.0, som kom i 2022 setter enda høyere krav til dokumentasjon og deklarering av innholdet i alle produkter som brukes i et bygg.

Betonmast satt på mer enn 5000 dokumenter uten standardformat, og selskapets eksisterende system var ikke i stand til å vurdere dokumentenes innhold. Det vil si at menneskeøyne måtte inn i dokumentasjonen for hvert eneste produkt, og gjøre vurderingen.

– Tidsmessig er ikke dette mulig å få til, forklarer miljøsjef i Betonmast, Siv Tallang-Vold.

Nå har AI-startupen Findable hjulpet dem å få oversikt på rekordtid.

– Jeg er imponert, og faktisk veldig stolt, forteller hun.

 


Tidkrevende, komplekst, og med stor risiko for feil
Det europeiske kjemikalieregelverket REACH har listet opp over 200 miljøfiendtlige stoffer. Å kontrollere og dokumentere om disse finnes i noen av produktene, er en kompleks oppgave. Informasjonen skal finnes i produktets miljøprodukterklæring, ofte kjent som EPD (Environmental Product Declaration).


– En ting er at arbeidet er svært tidkrevende, men i tillegg krever det også rett kompetanse, forklarer Siv.

Etter et hjertesukk på kontoret før jul, satte en kollega henne i kontakt med AI-startupen, Findable. Arbeidet med å deklarere produktene var nærmest uoverkommelig.

– Først må man finne ut om informasjonen om kjemikaliene i det hele tatt er inkludert i dokumentasjonen. Deretter må den tolkes rett og registreres, forklarer hun.

Miljøsjefen forklarer at det er stor risiko for feil i arbeidet. Hun beskriver det som en nøtt som allerede burde vært knekt.

– Dette er noe mange snakker om, men som man ikke har fått helt til, forteller hun.

 

Ingen systematikk

En grunn til at arbeidet er såpass komplekst, er at EPDene ikke har noe standardformat.

– Dokumentasjonen kommer i mange ulike former. Det er ulike former for tekst, tabeller og i kombinasjon med markører, forteller Co-Founder og Head of Research i Findable, Lars Aurdal.

Mangelen på systematikk gir teknologiske utfordringer. Det har vært en av de største lærdommene for Betonmast.

– Den største aha-opplevelsen er nok hvor komplekst dette faktisk er. Det er ikke bare å mate inn dokumentene i et system, forteller Siv.

En ukes arbeid på 10 minutter

Findable hjelper byggeiere, -forvaltere og -entreprenører å få full kontroll på all sin bygningsdokumentasjon. Dette gjøres ved hjelp av kunstig intelligens.

– Du kan se for deg at du kan søke etter "REACH" i en PDF og lete deg frem til svaret. Det går ganske bra. Men hva gjør du når det er 10, 100 eller 5000 filer, spør Lars fra Findable retorisk.

Nå har oppstartsselskapet startet et samarbeid med byggentreprenøren for å løse en rekke problemer knyttet til dokumentasjon.

– Vi kunne tilby Betonmast å gjøre en ukes arbeid på ca. 10 minutter, forteller Lars.

Miljøsjefen i Betonmast er fornøyd med hva samarbeidet har resultert i så langt, og håper arbeidet kan bidra til fremskritt i bransjen.

– Med Findable har vi klart å knekke denne nøtten på rekordtid. Jeg er ordentlig imponert over resultatet, sier hun.