Konferansen tilbyr foredrag om byggherrenes behov, om brukernes konkrete ønsker, om viktigheten av korrekte beskrivelser, om praktisk gjennomføring i byggefasene inklusiv test og ferdigstillelse. Programmet inneholder også 2 faglige debatter mellom deltagerne og toneangivende aktører i byggeprosjekter.  

ITBAktuelt har møtt konferansens møteleder Randi Mogerhagen. Hun har nylig fått ansvaret for segmentet New Energy I Schneider Electric, med fokus på det grønne skiftet og energi transformasjonen. Randi sitter i styret i ODA Nettverk, Nordens ledende nettverk for kvinner i tech, og i Integra, bransjeorganisasjonen for digitalisering og automasjon. Hennes mer private interesser strekker seg fra å være aktiv og glad i naturen, spesielt på ski eller fjellturer, og nyte en bedre middag med kjæreste eller gode venner. Bak hennes rolig fasade finner vi noen fanesaker: Prosessene med å skape endringer går for sakte, spesielt prosessene med å tette kompetansegapet og det grønne skiftet. Det er helt avgjørende at industrien tar aktive og gode valg for klima hvis vi skal nå våre forpliktelser. Disse virker ikke å stå øverst på agendaen, selv om det står i strategidokumentene. Byggautomasjon skriker etter automatikere. Bransjen, ved Integra, har lenge jobbet med å endre studieløpene, det er imidlertid frustrerende at det tar så lang tid å oppnå resultater, uttrykker en lett oppgitt Randi.

Hva er så dine forventninger til kommende konferanseprogram og debatter?
Jeg gleder meg til årets konferanse, 3de året på rad og mener at vi absolutt har fått til en god møteplass, med gode diskusjoner. Jeg ser frem til å være med i år også, og håper vi kan se resultater av de 2 foregående årene: Dette slik at vi har tatt lærdom og utviklet oss. Det er alltid god stemning å komme til Bergen, hvor publikum aktivt bidrar mye i diskusjonene med egne erfaringer. Jeg håper vi i år kan «løsne» litt mer opp i publikum i Oslo. Her tror jeg det er like mange som er opptatt av å høre mer om andres erfaringer.
 

Randis oppfordringer til bransjen

- Vi trenger mer samarbeid i form av samspill og tidlig involvering av aktørene. Vi må i større grad anerkjenne kompetansen de unge sitter på, de vil imidlertid aldri kunne "vinne" mot seniorer med lang erfaring i en konkurranse. Bransjen bør invester mer i kvalitet og bærekraft - det koster mer, men er det beste for fremtiden.

Er mangel på IKT- fagkunnskap i dag blitt en større risiko i prosjektene?
- Behovet for bedre digitalkunnskaper i Norge blir stadig poengtert fordi mangelen på slikt er en trussel for det grønne skiftet. Vi snakker ikke bare om kompetanse på masternivå. Fagarbeidere med digitalkunnskaper er like etterspurt. Viktige beslutninger for å redusere energi- og ressursforbruk og kutte CO2-utslipp, tas i dag på grunnlag av data som samles inn gjennom digitale systemer. Digitalisering fremmer effektivitet, sikkerhet og komfort i alle typer bygninger, strømnett, datasentre, helsevesenet og i industrien, for å nevne noen felt.

Vi vil på årets konferanse Adgang 2024 diskutere hva, hvorfor og hvordan utvikle bransjen i felleskap. Mer om konferansen kan du lese HER.

ITBAktuelt ser frem til gjensynet med Randi. Om gjensynet sies det, at det ofte er det sterkeste møte.