Det skriver Norsk Eiendom i en artikkel.

Så enkelt er det imidlertid ikke. Dører er kanskje det enkeltelementet som volder størst hodebry ved prosjektering og ferdigstilling av bygg. Rett og slett fordi de "bare skal fungere", og hvor riktig funksjon på riktig sted er av avgjørende betydning. Dette er såpass komplisert og krevende at Norsk Eiendom har foreslått å utarbeide en veileder.  

Mange grensesnitt å ta hensyn til
Det er mange grensesnitt som skal trekkes opp og avklares, før man kan bestille dører og adgangssystemer, og før bygget kan godkjennes for bruk.

Alt fra plassering, dimensjonering og åpningsretning for den enkelte dør, via låsesystemer og adgangskontroll, med GDPR, sikkerhetsvurderinger og databehandling, til vurdering av luftsirkulasjon, brannrisiko og krav til universell utforming. Og listen er ikke uttømmende.  

Siden dette volder så mye bry, både for byggherrer, entreprenører og leverandører, ønsker Norsk Eiendom å bidra til en bransjeveileder for dørmiljø i samarbeid med ITB Aktuelt og Senter for Eiendomsfag. En slik veileder vil blant annet inneholde hvordan man kan bestille rett, og sette av nok tid til å kontrollere at dører og adgangssystemer fungerer slik det skal før bygget tas i bruk.  

– Dører er ofte omtalt som den tekniske installasjonen som forårsaker mest besvær i yrkes- og formålsbygg. Vi tror derfor det er klokt å utarbeide en veileder som tar for seg de viktigste elementene i hva som må inngå i en overordnet kravspesifikasjon for dørmiljø, sier fagsjef Vidar Aasbrenn Fiskum i Norsk Eiendom.

I en artikkel i ITB Aktuelt pekes det på viktigheten av at dørmiljø bør bli enda mer sentralt i prosjekter, ikke minst fordi faget og systemene blir stadig mer digitale.

Les mer om viktigheten av, og utviklingen innen dørmiljø
‍RID - rådgivende ingeniør for dørmiljø, en ny karrierevei?