Entydige leveringsavtaler reduserer mangler i byggeprosjekter. Dette vil konferansen Adgang 2024 bidra til ved sine foredrag, men også debatten om bransjens verktøy, vilje og evne.  

Et panel ledet av Even Stenvaag Leira, programdirektør i Senter for Eiendomsfag vil debattere «hva nå», hva skal til og hva bør gjøres i tiden fremover, hvordan unngår vi manglende i nåværende installasjoner.

I panelet deltar også    
Vidar Aa. Fiskum, Fagsjef i Norsk Eiendom/NHO 
Pål Oroszko, Leder teknisk team i Entra ASA
Lars Erik Berg, Direktør Sikkerhet og risikosystemer i HRP AS
Knut Tore Haugen, Teknisk sjef i Asplin Ramm Eiendom AS

Jens Petter Reinertsen Landero, Daglig leder i Skarpe AS
Magnus Brynildsen, Technical Project Manager / ITB i Involved AS
og deltagere fra salen

Debatten kan føre til at bransjeaktørene vil samle seg om fellesprosjektet «Bransjens egen veileder for et samlet dørmiljø» - hva og hvordan

Vi anbefaler interesserte i velfungerende Dørmiljøer å melde seg på i diskusjonene og avklaringene – mer om konferansen Adgang 2024 kan du lese HER