En av de som bruker mye tid på å få ferdigstilt leverte dørmiljøer er teknisk sjef Knut Tore Haugen i Aspelin Ramm Eiendom. -  Alt for lang tid sier han.
- Både brukerne av våre bygg og våre driftsansvarlige er misfornøyde med leverte løsninger. Skulte feil og nye svakheter avdekkes i drift. Her taper alle parter og det er liten lønnsomhet. Slik kan det ikke fortsette. 

Den pågående teknologitrenden innen eiendom åpner opp for mange nye og unike muligheter.

- Jeg mener at det er viktig at dørmiljø blir en enda mer sentral del i prosjekter, også fordi faget og systemene stadig blir mer digitale utrykker Knut Tore bestemt.

- Det er derfor interessant at kommende konferanse Adgang 2024 har med aktører fra andre bransjer enn eiendom. Disse kan bidra til at vi kaster nytt lys på bransjens utfordringer og forhåpentligvis kan de bidra til nye strategier for hvordan vi skal lykkes med det fundamentale som er systematisk ferdigstillelse (SF).

Haugen presiserer at det er viktig at bransjen tar innover seg viktigheten av en ny felles strategi, for å møte de nye utfordringene og mulighetene som teknologiutviklingen fører med seg.  

Å sikre kvalitet og lønnsomhet gjennom systematisk ferdigstilling (SF) er og blir en fane sak, men hvordan?
- Mange oppfatter at SF er noe man gjennomfører på slutten av ett prosjekt. SF er en god metodikk, men den fordrer å bli inkludert i alle stegende av byggeprosjekter, ikke bare i sluttesten. Skal bransjen lykkes med stadig flere digitale komponenter og avhengigheter, haster det med å forsterke dette fokuset.

- Andre konkurranseutsatte industriaktører har langt lavere aksept for feil og mangler i sine prosjekter, både i planleggingen, prosjekteringen, gjennomføringen og ved ferdigstillelsen. Her kan vi lære mye på kort tid.  Moderne dørsystemer med f.eks. «digitale nøkler og skreddersøm» omhandler stadig flere nye funksjoner og teknologiske systemavhengigheter. En feil eller systemsvakhet vil derfor få andre typer konsekvenser. Risikovurderingen til dørfaget får derfor nye dimensjoner.  

- Derfor vil digitale integrasjoner kreve mer, ny og omfattende tverrfaglig kompetansesamhandling. Grundighet og systematikk på tvers av fag blir derfor en viktig premissgiver og må ta større plass i prosjektene.

Haugen mener digitale dørmiljøer krever nye kvaliteter og nye ressurser. Dette kan fort bli en økende utgiftspost for prosjektene. I dagens pengemarked kan dette bli en utfordring både for bestiller og leverandører, hvor kravet til inntjening er økt i takt med kravet til kapitalmarkedets avkastning. Oppretting av feil og mangler etter overlevering er imidlertid mer kostbart enn å gjøre jobben «riktig med en gang». Vi trenger fortsatt innovasjon.

- Det er derfor på tide å løfte blikket, ta best practice og adoptere fra andre. Vi må finne gode og nye tiltak som tilfører dørfaget nødvendig plass i prosjektene. Dette er nytt, utfordrende og spennende, påpeker Haugen. 

Dørmiljøet er fortsatt den mest komplekse leveransen som er i stadig utvikling. For byggautomasjon innførte bransjen ITB, Integrerte Tekniske Bygningsinstallasjoner, etter mange år med prøv og feil.

Er det da ett tankekors at bransjen ikke har EN ansvarlig for den mest krevende leveransen bransjen sliter med?

Hvor lang tid skal det ta før vi får på plass en RID`r - rådgivende ingeniør for dørmiljø?
    
- Jeg ser frem til konferansen i april og håper å kunne bidra til å skape innovative og effektive løsninger for fremtidens dørmiljøer, runder Knut Tore av med.

Mer konferansen og program kan du lese HER