Senter for eiendomsfag er eiendomsbransjens kunnskapshjem. Senteret er det ledende etterutdanningsmiljøet for eiendomsorganisasjoner i Norge, og tilbyr kompetansegivende etterutdanning og formidling av beste praksis innen eiendomsfagene. De siste årene har senteret økt sin innsats innenfor de mer tekniske fagområdene innen eiendomsforvaltning og eiendomsdrift.

Senterets programdirektør Even Stenvaag Leira skal lede avslutningsdebatten på Adgang 2024 om hvorfor vi lar dørmiljø forbli den tekniske installasjonen i yrkes- og formålsbygg med flest mangler? Hvordan skal vi konkret oppnå dørmiljøer til glede?

- Jeg er veldig glad for at ITB Aktuelt setter opp praktiske temaer som dette. Våre analyser hos Senter for eiendomsfag viser at dørmiljø er på topp tre-listen av leveranser som byggherrer sliter med etter overlevering eller i drift av bygg. Eiendomsorganisasjoner må erkjenne at fagansvaret for dørmiljø er komplisert og har mange grensesnitt mot ulike fagområder. Derfor er ansvaret litt pulverisert og komplisert. Eiendomsorganisasjoner og spesielt eiendomsdriftere må i større grad ta det totale fagansvaret for dørmiljøet, fra før bestilling til drift. Økt bestillerkompetanse er en forutsetning for gode dørmiljøer, fremhever Even.

Hva er så dine forventninger til konferansens program og avrundingsdebatt? 
- Gode dialoger og ideer må landes i strukturelle avtaler og verktøy. Jeg håper at debatten kan lande noen videre felles aktiviteter. Eiendomsorganisasjonene må ta et større ansvar, det er nok av god teknologi for å få sømløse dørmiljø, men de fleste leveranser krever skreddersøm. Dette krever høy kompetanse, strukturer og veiledere. Dette må raskt på plass. Jeg ønsker at fagområdet eiendomsdrift skal få større anerkjennelse, men også dette krever økt kompetanse. Myndigheter og samfunnsutviklingen stiller stadig større krav til våre eiendommer innenfor sikkerhet og klimapåvirkning. For å møte disse kravene må vi inneha høy kompetanse.  

Hva annet ønsker dere i senter for Senter for eiendomsfag å tilby konferansens deltagere?
- Vårt hovedtilbud for målgruppen er Bransjesertifikatet innen eiendomsdrift. Denne etterutdanningen har gitt deltagere et kompetanse- og karriereløft, og det er mange som har endret prosessene i sine organisasjoner etter denne opplæringen. Ressurser som jobber innen fagområdet eiendomsdrift er ofte sammensatt av ulike fagkompetanser og erfaringer. Med vårt bransjesertifikat har deltagere fått med seg et omforent kunnskapsnivå slik at man raskere kan gå fra teori til handling. Vi tilby også fagaktuelle enkeltkurs innen eiendomsdrift, Sikkerhet, ITB, Tilstandsanalyser, Brannsikkerhet, Bestillerkompetanse, Overgang fra prosjekt til drift, faglig ledelse, byggeprosjekt med flere. I tillegg tilbyr vi en rekke økonomiske og juridiske kurs, runder Even av med.  

Even og Senter for eiendomsfag kan du ble bedre kjent med ved å delta på Adgang 2024 – mer om denne kan du lese HER