SMaRT verktøy: Sweco har, i samarbeid med Autodesk, utviklet en nettbasert prosjektplattform som gir både innsyn i modeller og oversikt over arbeidsoppgaver. Plattformen har fått navnet SMaRT, og brukes i dag i flere store prosjekter. I SMaRT kan prosjektmedarbeidere og kunder møtes på en felles plattform. Dette gjør samhandling lettere. – Verktøyet bidrar til smidigere prosjektering ved å gjøre tilgang på modeller enklere, møtevirksomhet mer effektiv og oppfølging av saker og arbeidsoppgaver mer strukturert, sier Swecos fagspesialist i BIM, Martin Amdal. Martin har lang erfaring som BIM-koordinator og -spesialist. I dag jobber han med Bybanen i Bergen, hvor han har ansvar for arbeidsmetode, bruk av BIM og IKT. I dette prosjektet er rundt 30 fag involvert, og bare i Sweco er over 300 personer satt i sving. – Vi innså tidlig i Bybaneprosjektet at vi ville få behov for et verktøy som kunne bidra til å sikre en velfungerende og effektiv samhandling i prosjekteringsgruppen og med kunden. Da vi ikke fant et ferdig produkt som tilfredsstilte våre krav, kontaktet vi Autodesk. Sammen med kolleger utarbeidet Martin en spesifikk bestilling, og resultatet ble verktøyet SMaRT. – Vi la inn bestillingen allerede i planleggingen av prosjektet, og slik fikk vi akkurat det verktøyet vi trengte.

Hva er SMaRT verktøy?

SMaRT er et akronym for Sweco Model and Review Tool, men hva er det egentlig? – Helt enkelt gir SMaRT mulighet til å logge inn i en nettside for å få innsyn i BIM-modeller. I tillegg er det mulig å opprette og følge opp saker og arbeidsoppgaver i prosjektet på nett. Vi kombinerte et av verdens beste smidigverktøy fra IT-bransjen med det nyeste av BIM-teknologi. Resultatet er et verktøy som gir både oversikt og innsikt, forteller Martin. Og bedre oversikt er en av fordelene ved å benytte det nye verktøyet. – Når man bruker SMaRT får man raskt oversikt over prosjektet og hvilket arbeid som foregår. I tillegg til å se live status i prosjekteringen gjennom BIM’en, ser man også hvilke oppgaver som er påbegynt, planlagt og ferdigstilt, samt hvem som arbeider med hva. Dette er også tilgjengelig for kunden, forklarer BIM-spesialisten. Ved å klikke på elementer i SMaRT kommer du direkte inn i Jira, som er systemet for saks- og oppgavehåndtering. I Jira er alle oppgavene koblet opp mot Kanban-tavler (lean) hvor alle i prosjektet har innsyn og kan følge med på sine egne og andres oppgaver. – Verktøyet gjør både planlegging og oppfølging lettere. Dette er et nivå på prosjektoppfølging vi tidligere har manglet og savnet, nemlig nivået under framdriftsplanen hvor en finner alle arbeidsoppgavene. Om du ønsker å komme i gang med lean-prosjektering eller VDC, er SMaRT og Jira verktøy man burde sjekke ut, sier Martin.

Brukervennlig og effektiv

I tillegg til å holde oversikt legger verktøyet til rette for at du kan kommunisere effektivt med andre deltakere i prosjektet. – SMaRT gir deg muligheten til å sende ut møteinnkallelser med sakslister, og verktøyet hjelper deg også med å hente fram riktige modeller i gjennomganger og møter. I tillegg genererer det møtereferater for deg. SMaRT bidrar også til å effektivisere arbeid med dokumentasjon. – Her får du tilgang til hver eneste saks komplette historikk, og på den måten hindrer man at verdifull informasjon går tapt. I Jira finnes også en aktivitetsstrøm som gir direkteoppdateringer på hva som skjer i prosjektet, og slik kan du holde deg oppdatert på hva du vil, når du vil. Man kan også hente ut statistikk som kan hjelpe prosjekt- og prosjekteringsledere med å holde seg oppdatert. Per dags dato har bruken av verktøyet spredt seg til Sweco i Sverige, Nederland og Danmark. – Responsen er god, og folk opplever at verktøyet er både intuitivt og brukervennlig, avslutter Martin.

......... .
Verd å vite: ITBaktuelt.no er Norges eneste helt dedikerte magasin for ITB-kompetanse, Integrerte Tekniske Bygningsinstallasjoner

Sigurd Løvfall blir leder for Swecos energidivisjon

Løvfall har vært konstituert divisjonsdirektør for Swecos energidivisjon siden desember 2017.[/caption]