– Fra tidligere å ha levert tomme skap via grossist, forsyner vi nå installatørmarkedet med komplette skap- og tavlesystemer gjennom grossist. Ferdigkoblete systemer reduserer montasjetiden og øker konkurransekraften for installatører, sier regionansvarlig elektro Øystein Knudsen hos Stansefabrikken. Stansefabrikken leverer tre hovedtavler, åtte underfordelinger og 150 skap til alle rom på Thon Hotell i Wergelandsveien 5 og Staffelsgate 3 til 5. Den største hovedtavla er på 1500Amp mens de to andre er noe mindre. I hver etasje monteres det 12 skap. – Til nå har vi installert 23 skap i korridorer og 4 underfordelinger. Øvrig skap- og tavlemontering skjer fortløpende etter hvert som hotellrenoveringen skrider frem, sier prosjektleder Jonas Muhle hos installatøren El-Effekt AS i Oslo. Forprosjektering I forprosjekteringsfasen ble alle skap og tavler testet ut av både Stansefabrikken og El-Effekt i henhold til kundens krav. – Vår saksbehandler Olav B. Olsen tilpasset dem til kundens ønsker og behov. For oss er det avgjørende å komme tidlig i dialog med installatør slik at vi kan utvikle de beste kundetilpassede løsningene. Stor på elektrooppdrag til Thon El-Effekt ble etablert i 1995, har i dag 45 ansatte og omsetter for 60 millioner kroner. – De siste 20 årene har vi utført elektrotekniske oppdrag på flere av Thons eiendommer, sier Muhle. Han kan fortelle at de elektrotekniske arbeidene inkludert skapleveranser skal ferdigstilles våren 2019. – I dag har vi en stab på 17 montører med Bas Eirik Mikkelsen som til daglig jobber i prosjektet. Ferdigmontert og levert på dør El-Effekt AS har det elektrotekniske ansvaret for 280 rom og korridorer påThon-hotellet, inkludert alle skapløsninger. – I Staffeldtsgate totalrenoverer vi det elektriske anlegget mens vi i Wergelandsveien 5 utfører mindre utbedringer som omfatter tilpasning av stikkontakter, skap og tavler, nytt brann – og nødlyssystem og datapunkter, sier Muhle. Han kan fortelle at alle skap og tavler fra Stansefabrikken leveres ferdigmontert på dør. – Det har redusert montasjetiden til et minimum. I flere år har vi benyttet Stansefabrikken via grossist. Thon-hotellet er det første prosjektet der vi benytter komplette skap og tavler fra Stansefabrikken. Å komplettere vern og styring ute på montasjestedet i skap og tavler, mener vi er både tids- og kostnadskrevende Reduserer montasjetiden og øker sikkerheten NEBB er en av Norges mest brukte skap. Utenfor hvert hotellrom er de gamle NEBB sikringsskapene erstattet med Stansefabrikkens nye rehabiliteringsløsning med alt fra samleskinner, kabler, automater og nytt frontrele. – Visuelt sett har det fått et nytt og moderne design, sier Knudsen. – Våre løsninger reduserer montasjetiden og øker sikkerheten for installatører. Fordelen med løsningen er at vi trer en ramme i det gamle skapet med komplett innmat og skifter den gamle fronten med ny, som følger dagens kapslingskrav. Å bygge tavler og komplette skap tilpasset kundens behov, er et nytt forretningsområde for oss.

Skap tilpasset våre anvisninger

– Vi deltar i prosjektering og utforming av kundetilpassede skap og tavler, sier prosjektleder Jonas Muhle hos El-Effekt. Her viser han frem ett av mange rehabiliteringsskap på Thon Hotell.[/caption] I mange år har Stansefabrikken vært en av El-Effekts skapleverandører gjennom grossist. – Vi deltar i prosjektering og utforming av kundetilpassede skap og tavler. Saksbehandler Olav B. Olsen og regionansvarlig Øystein Knudsen har kommet med gode løsningsforslag og utformet skap etter våre anvisninger. I Thon-hotellet er det levert tre forskjellige standardskap og tavler hvor det er tatt hensyn til layoututforming og tilpasning av styresystem, sier Muhle. Han kan fortelle at El-Effekt i flere år har hatt det elektrotekniske ansvaret på mange Thon-hotell der det er benyttet egenutviklede løsninger som Stansefabrikken nå har fått muligheten til å levere. – Det som kjennetegner dem, er kundetilpassede produkter mens vi har tilegnet oss ekspertise på tilkobling av deres systemer. Skal vi forbli en konkurransedyktig elektroinstallatør, er vi bl.a. avhengig av komplette skap- og tavleløsninger. Vil øke konkurransekraften Alle hovedskap, underfordelinger og rehabiliteringsskap til Thon-hotellet produseres i Stokke. Etter oppkjøpet av Larel 1. januar i år, overtok Stansefabrikken deres fabrikklokaler på Borgerskogen i Stokke. Dette kommer i tillegg til eksisterende hovedlager i Fredrikstad. – Oppkjøpet vil styrke vår posisjon som skapleverandør i det norske markedet, sier Knudsen. Han legger til at leveransene til hotellkjeden er økonomisk og utstyrsmessig viktig for Stansefabrikken. – Markedet krever nå i større grad ferdigmonterte løsninger på byggeplass for å redusere monteringstiden. Å ha kontroll over skapproduksjonen fra A til Å gjør oss i stand til å snu oss rakt og levere skap og tavler til rett tid. Vi kan nå levere komplette løsninger, som øker konkurransekraften for grossist og installatører. Hele vårt nye sortiment fra rehabiliteringsløsninger, kapslinger, vern og tilbehør til powersøyle, rundstift og industrimateriell, gir oss nå helt nye bein å stå på, sier Knudsen til slutt. Hovedtavla på bildet levert av fra Stansefabrikken til Thon Hotell er på 12500Amp.[/caption]
......... .
Verd å vite: ITBaktuelt.no er Norges eneste helt dedikerte magasin for ITB-kompetanse, Integrerte Tekniske Bygningsinstallasjoner

Leverer Monnit-løsning til Norges nest største hotell

Radisson Blu, Gardermoen. Foto. Expedia[/caption]