- Vi har stor tro på at enkel tilgang til oppdatert informasjon vil skape bedre flyt, økt effektivitet og minske usikkerheten i prosjektet, sier Joakim Hjort i HENT. Gjennom årenes løp har veien gått fra plassbygde trekasser med pc og skjerm som ble oppdatert manuelt med en minnepenn, til dagens egenutviklede industri touch paneler med automatisk synkronisering for tegninger og modell. - Tidligere kunne det skape usikkerhet om det var siste tegninger og modeller som lå inne på maskinen, da dette var manuelt arbeid. I dag vet vi det er siste revisjon som ligger ute siden det er en automatisk synkronisering opp mot prosjektets arbeidsområde. Arbeidet med digital byggeplass gjøres tett sammen med prosjektorganisasjonene, og erfaringene HENT har tilegnet seg, benyttes for å optimalisere produktet og opplevelsen for brukeren. Vi er i dag godt fornøyd med resultatet vi har kommet frem til, men dette er nok fremdeles bare starten. Nye erfaringer og ny tilgjengelig teknologi vil gi muligheter til forbedringer fremover, utdyper Hjort. Info/BIM-stasjon HENT Info/BIM-stasjon skal gi de som jobber ute på prosjektet en samlingsplass og en tilgjengelig visningsflate. Det er laget en egen forside som gir tilgang til modell, tegninger og informasjonen i prosjektrommet. I neste versjon av forsiden er det planlagt å inkludere fremdriftsplaner og kontinuerlig kjøring av HMS- info på en del av skjermen. Allerede i dag har vi erfart at info/BIM-stasjon åpner for flere tverrfaglige samlinger der en ser samme visningsflate i tillegg til oppdatert informasjon som er tilgjengelig for den enkelte ved behov, sier han. Det er installert programvare på maskinen som gjør at IKT-avdelingen i selskapet kan se og ha kontroll på hvilken info/BIM-stasjoner som er i bruk. Dette inkluderer også oppdateringer, fjernstyring og sikkerhet. Håndholdte enheter - Vi tror håndholdte enheter er både nåtid og fremtid ute på byggeplass, men i samspill med info-stasjonen. Særlig effekten av å kunne ha tverrfaglige samlinger foran felles skjerm gir høy nytte i tillegg til å ha oppdatert prosjektinfo samt tilgang til tegninger og modeller. Vi ønsker også i fremtiden å dele erfaringer og samarbeide med aktører for å videreutvikle digital Byggeplass og info/BIM-stasjon,legger Hjort til.

Skanska og Stansefabrikken utvikler BIM operasjonsmodul