JobOffice fra Holte har lenge vært et av Norges mest brukte systemer for rørleggere. Nå er systemet tilpasset og lansert for elektrikere. Med JobOffice har elektrikerne tilgang til alt de trenger via pc og app på mobil eller nettbrett – uansett hvor de er.

- I dag har vi 1300 unike rørleggere som bruker JobOffice. Vi har kjørt et pilotprosjekt med rundt 10 elektrofirmaer på JobOffice tilpasset for el-bransjen. - Tilbakemeldingene har vært veldig positive, så det blir spennende å se mottakelsen i markedet når vi nå gjør løsningen tilgjengelig for alle i bransjen, sier Geir-Ove Ustad, produktdirektør i Holte.

– Ved å jobbe digitalt kan man spare masse tid og samtidig ha full kontroll over kundene, prosjektene og økonomien. De ansatte vil enkelt kunne sende bestillinger og motta leverandørfaktura fra grossister, registrere varer og timer, dokumentere med bilder og sjekklister, samt registrere eventuelle avvik – og tilslutt fakturere. På denne måten dokumenteres jobben elektronisk både før, under og etter at arbeidet er utført, sier Ustad.

Samarbeid med NELFO

For NELFO er det viktig at dokumentasjonsskjemaene er lett tilgjengelig for aktører i bransjen. De 5 sikre er selvsagt tilgjengeliggjort i JobOffice i samarbeid med NELFO.

I tillegg har NELFO i den senere tid utarbeidet 20 ekstra skjema. Også disse vil være på plass i JobOffice og tilgjengelige for NELFOs medlemmer til Eliaden, sier Ustad

40 års erfaring

Mange håndverkere bruker mye tid på tungvint prosjektstyring fra de mottar en forespørsel og fram til jobben er gjort. Holte har jobbet for og med byggebransjen i mer enn 40 år, med å utvikle programvare som forenkler arbeidsdagen. Elektrofirma Blåsmo AS har vært en av pilotkundene på løsningen.

– Noe av det viktigste for meg er at jeg slipper å veksle mellom flere programmer. Alt er integrert i samme pakka. Det er mer lettvint, og dermed sparer jeg tid, sier Arvid Blåsmo, daglig leder i Blåsmo Elektro AS.

- Det er kundenes tilbakemeldinger som er selve beviset på at det vi gjør er riktig – og viktig, avslutter Ustad.