Detec AS har i november 2016 signert både en distribusjonsavtale og en integrasjonspartneravtale med Optex. I begynnelsen av mars 2017 gikk nøkkelansatte i Detec AS gjennom produkttrening. På SECTECH 2017 som åpner i dag i Lillestrøm vil Detec AS demonstrere integrasjon av Optex Redscan RLS-2020S i Detec Next VMS. Detec AS er en løsningsekspert innen både videoanalyse og perimetersikring for høysikkerhetsapplikasjoner og har utviklet egen programvare kalt Detec Next videoovervåkingsprogramvare (Detec Next VMS). - Detec Next VMS og Optex sine sensorer har teknologier som utfyller hverandre, og integrasjon av IP-baserte detektorer på Detec Next-plattformen vil gi komplette og pålitelige sikkerhetsløsninger til sluttbrukere, forteller salgs- og markedskonsulent Stig Norman Olsen. - Optex sine detektorer kan dekke områder og vinkler som er vanskelig og/eller upraktisk å dekke med kameraer, for eksempel på smale deteksjonsfelt (kort avstand mellom f.eks. vegetasjon og gjerde), lange avstander, og områder med kupert terreng. Ved å knytte sensorene til predefinerte posisjoner for PTZ-kameraer, kan detektert inntrengning automatisk utløse PTZ-kameraer til å peke på regionen for inntrengning. En operatørsentral kan umiddelbart verifisere hendelsen ved å se på videobilder og aksjonere i henhold til trusselnivå. Ett enkelt PTZ-kamera kan dekke flere detektorer med videoverifikasjon, hvilket gjør at systemet blir svært effektivt, sier Norman Olsen. Han forteller videre at Detec Next videoanalyse i kombinasjon med detektorer vil føre til færre falske alarmer i forhold til utfordringer med perspektiv på alarmregion, lite lys, sterkt motlys, plutselige lysendringer, refleksjoner, snø, regn, tåke, vegetasjon i bevegelse også videre.   - Kombinert bruk av Detec Next VMS med Optex sensorer kan generere en felles alarm med høyeste prioritet i programvarens alarmliste. Kombinasjonen med fysiske sensorer og videoanalyse er kjent som et deteksjonssystem med dobbel dekning, sier han. Selskapet opplyser at Detec Next/Optex systemet med dobbel dekning gjør at man kan sette opp flere lag med perimetersikring for kritiske områder, hvor ulike sikkerhetssoner er satt opp med forskjellige trusselnivå: utvendig perimeter, perimeterlinje, soner innenfor perimeter og selve det kritiske objektet/bygget innenfor perimeteren. I Detec Next VMS kan alarmer på de ulike lagene få ulik prioritet. Dette betyr at hvis en person har kommet innenfor perimeter og beveger seg mot bygget som skal beskyttes, har denne alarmen aller høyeste prioritet. En slik alarm kan føre til en rekke automatiske aksjoner, for eksempel at lys tennes, inntrenger varsles via høyttaleranlegg, vaktpersonell i kontrollrom varsles med alarmlyd, alarm videresendes til mobilklienter hos vektere også videre. Uansett vil alle alarmer dukke opp i egen alarmliste for behandling i programvaren. - I Detec Next VMS vil man også kunne sette opp kart med interaktive ikoner for alle kameraer og detektorer. Ved alarm vil detektor og tilhørende kamera blinke rødt. Ved å trykke på kameraikonet vil man få live bilder fra dette kameraet. Dersom det er et PTZ-kamera vil man umiddelbart kunne ta manuell kontroll over kameraet og følge inntrenger, sier Norman Olsen. - Detec AS er sikre på at Optex vil gi Detec Next VMS et betydelig løft, og vil bidra til både at programvaren tas i bruk i nye markeder med nye skreddersydde løsninger, og at eksisterende kunder kan få en betydelig oppgradering i forhold til dagens sikkerhetsnivå. Detec AS er stolt over at Optex, som en anerkjent produsent, har valgt Detec AS som ny distributør og integrasjonspartner, uttaler Stig Norman Olsen Detec AS er en norsk utvikler av videoovervåkingsprogramvare (VMS) i Norge, har drevet med utvikling av videoanalyse siden 1992 og er en av Norges ledende spesialister innen salg og distribusjon av videoovervåkingsprodukter. Mer om sikkerhetsmessen SECTECH 2017 her