WAGO er kjent i markedet som spesialisten på elektrisk sammenkobling og automasjonsteknologi. Selskapet mener at ingenting er for lite til å bidra positivt til miljøet. Derfor fortsetter de å utvikle et av sine mest kjente produkter: WAGO koblingsklemmen.

- Denne er nå tilgjengelig med grønne hendler. Grønne, fordi denne varianten består delvis av biosirkulær og resirkulert plast. På denne måten setter vi nye standarder innen koblingsteknologi, forteller markedssjef Caroline Vaslestad. Hun legger til at ressurseffektiv bruk av materialer er viktig for sikkerhetssensitive produkter. Med dette produktet trekker selskapet i alle spaker for å ta ansvar for en mer bærekraftig fremtid.

 – Enhver stor endring begynner med et lite første skritt, sier hun.

Foto: Markedssjef Caroline Vaslestad i WAGO.

Hun forteller at WAGO koblingsklemme med grønne hendler har de samme fordelene og egenskapene som sin søster med oransje hendler. Disse består delvis av opprinnelsessertifisert, biosirkulær (basert på biobaserte rester fra industri og husholdninger) og resirkulert plast, det som kalles post-forbruker eller resirkulert materiale.

- De nye grønne koblingsklemmer reduserer avhengigheten av fossile ressurser og holder plasten i sirkulasjon. Nærmere bestemt består hendelen (PBT) av minst 27 prosent gjenbrukte PET-flasker. Opptil 77 prosent av huset er basert på biobaserte rester fra industri og husholdninger, slikt som olje, brukt fett og rester fra produksjon av spiselige oljer. Dette bearbeides til høykvalitets polykarbonat ved hjelp av smarte tekniske prosesser for å redusere bruk av fossile ressurser. Dette viser at et avfallsprodukt kan bli en verdifull ressurs igjen, påpeker Caroline Vaslestad.

- Prosessen gjør koblingen til et alternativ med større bærekraft samtidig som den har samme kvalitet og sertifiseringer som standard 221-serien skjøtekobling, legger hun til.

Hun understreker at denne koblingen går et skritt videre mot bærekraft. Når det gjelder emballasje, påpeker hun, tok WAGO også hensyn til typen ressurser som ble brukt og dermed det økologiske fotavtrykket.

- Skjøtekoblingen med grønne hendler er pakket i gresspapir, et mer bærekraftig alternativ til resirkulert papir. Gresspapir har et innhold av gressfiber på 30 prosent og et innhold av resirkulert papir på 70 prosent. Dette sparer 5,6 prosent CO2-ekvivalenter og 11 prosent vann i produksjonen sammenlignet med produksjon av rent resirkulert papir. I tillegg har det en 28 prosent lavere innvirkning på biologisk mangfold ettersom gressfiberen kommer fra land for å kompensere for landutvikling eller brakkjordbruk, som klippes lovlig en til tre ganger i året. Det klippede gresset brukes deretter til å produsere dette gresspapiret, forklarer Caroline Vaslestad.

Hun understreker til slutt at WAGO skjøtekobling med grønne hendler er koblingsklemmer for en fremtidssikker løsning for alle som ønsker å produsere eller bygge mer bærekraftig – enten det er installatører, teknikere eller produsenter.

 – For oss er dette et viktig skritt mot større bærekraft, konkluderer Caroline Vaslestad.

Resirkulering av plast

Resirkulering av plast involverer flere trinn for å omdanne brukt plastavfall til nye produkter. Prosessen kan variere avhengig av typen plast og resirkuleringsanlegget, men her er en generell oversikt over hvordan det vanligvis gjøres.

Etter innsamlingen blir plasten sortert etter type og farge. Dette er viktig fordi ulike typer plast har ulike smeltepunkter og egenskaper som påvirker resirkuleringsprosessen.

Etter sortering blir plasten grundig vasket for å fjerne urenheter og forurensninger. Dette kan inkludere smuss, matrester og etiketter som er festet til plasten. Vasking er viktig for å sikre at den resirkulerte plasten blir av høy kvalitet.

Etter vasking blir den rene plasten smeltet ned i formbare pellets eller små brikker. Smeltingen utføres ved å varme opp plasten til smeltepunktet, slik at den kan formes til nye produkter.

De smeltede plastpelletsene blir deretter brukt til å lage nye plastprodukter. Dette kan inkludere alt fra plastflasker til møbler, klær og emballasje. Formingsprosessen kan variere avhengig av hva slags produkt som skal lages.

Under hele resirkuleringsprosessen gjennomgår plasten kvalitetskontroll for å sikre at den oppfyller spesifikasjonene for det ønskede produktet. Dette kan inkludere testing av styrke, tetthet og utseende.

Når de resirkulerte plastproduktene er produsert og godkjent, blir de distribuert til markeder for salg og bruk. De kan ende opp som nye forbruksvarer, emballasje eller industrivarer, avhengig av produkttypen.