Et nytt sporingssystem, ViaTracks Find fra Devinco i Trondheim, forenkler arbeidet med å finne gjenglemt verktøy på byggeplassen. En liten og robust sporingsbrikke festet på utstyret kommuniserer direkte med en GPS-enhet i bil og viser hvor det befinner seg i appen på mobilen. AG Installasjon har vokst kraftig de siste årene med utvidelse av arbeidsstokken fra 12 til 33 medarbeidere. – Med så mange ansatte må vi ha full oversikt over vårt verktøy og utstyr, sier Guneriussen. Han legger til at selskapet har benyttet ViaTracks kjørebok i flere år med stor suksess. – Derfor var det naturlig å ta i bruk sporingssystemet ViaTracks Find. Så langt er erfaringene positive både med ViaTracks kjørebok og det nye sporingssystemet. Våre montører ute i felt og kontormedarbeidere vet nå til enhver tid hvor verktøyet befinner seg. Rimelig og nødvendig investering Investeringen i ViaTracks Find er rimelig og var en nødvendig investering for AG Installasjon. – Verdifullt utstyr koster fra 10 000 til 30 000 kroner. Vi har fått mye bedre oversikt over utstyret, sier Guneriussen. – Det er vanskelig å anslå hvor mye investeringen i ViaTracks Find har spart oss i kroner og øre, men vi bruker mindre tid på å finne utstyret, og slipper arbeidet med å melde utstyret tapt til både politi og forsikringsselskap. – Vi er meget godt fornøyd med supporten til Devinco, som er raske med å respondere i tilfelle uforutsette hendelser. Kostbart utstyr spores i app – Over 60 produkter til AG Installasjon er i dag merket med ViaTracks Find og systemet var tilbakebetalt i løpet av noen få måneder. Det omfatter måleinstrumenter, stiger, byggestrømskap, pc-er, håndholdte terminaler, stillaser og tilhengere, sier Guneriussen. – Investeringen i ViaTracks Find gir kontroll med hvor utstyret befinner seg. Våre montører har lastet ned ViaTracks Find appen i sine smarttelefoner. Her har de egne oversiktslister på hvor utstyret befinner seg, hvem som brukte det sist, om det er forsvunnet eller ødelagt. Sporingsverktøyet har styrket det interne samarbeidet hos oss på en felles plattform. Vi slipper timelange søk etter utstyret på mail, sms og over telefonen. Systemet er synkronisert mot en GPS-enhet i alle våre biler, som gir oss stålkontroll på hvor både eget og felles utstyr befinner seg. Full verktøyinformasjon Produktsjef Ole Jørgen Ørsnes i Devinco AS[/caption] – Via Tracks Find gir installatører og andre håndverkere oversikt over verktøy, utstyr og maskiner på byggeplass eller på lager, sier produktsjef Ole Jørgen Ørsnes i Devinco AS i Trondheim. Han kan fortelle at sporingssystemet er utviklet i nært samarbeid med håndverkere. – Sporingsbrikken som limes på utstyret har 7-års batterilevetid, er helt vanntett og ikke større enn en fem-kroning. Sporingsbrikken kommuniserer med vår elektroniske kjørebok som benyttes av over 20 000 kjøretøy i Norge. Informasjon om verktøyet og annet utstyr er kategorisert i lister som viser både eget og felles verktøy. Posisjonen på utstyret visualiseres også i et kart på mobiltelefonen. Utviklingen av ViaTracks Find har skjedd i nært samarbeid med våre kunder, som lenge har etterspurt et effektivt sporingssystem ute i felt. Oss bekjent er det ingen andre leverandører i Norge og verden for øvrig som har tilsvarende teknologi, påpeker han. Lav investeringskostnad ViaTracks Find ble lansert for elektrobransjen med brask og bram på Norges største elektromesse Eliaden i år samt i Sverige. – Systemet har lave investeringskostnader og passer for et hvilket som helst håndverksfag og næringsvirksomhet, sier Ørsnes. Han kan fortelle at flere pilotkunder har testet systemet med stor suksess. – Før lanseringen i slutten av mai hadde vi allerede bestillinger på 5000 enheter. Etterspørselen er formidabel. Anonymt delingssamfunn – Alle biler med ViaTracks kan helt anonymt bidra med å spore opp utstyr ute i felt. Det betyr at alle som bruker vår elektroniske kjørebok er med i et ViaTracks delingssamfunn som bidrar til å finne igjen både eget og andres verktøy, sier Ørsnes. – Ønsker man kun å spore eget verktøy, kan administrator slå av denne funksjonen. Siden deling av slike data er helt anonymt og kostnadsfritt for alle brukere, vil imidlertid de aller fleste av våre kunder være med på en slik deling. Det oppleves dessuten som samfunnsnyttig å bidra til å redusere tap av verktøy og annet utstyr ute i felt, på tvers av alle håndverksfag og bransjer, understreker han. God kompetanse AG Installasjon er et installasjons- og serviceselskap med hovedkontor i Oslo. Selskapet har over 20 års fartstid og opererer i Oslo og på Østlandsområdet med elektrooppdrag til både bolig-, prosjekt- og privatmarkedet. De har utviklet god kompetanse innen svak- og sterkstrøm, tele og data. Fire medarbeidere jobber på hovedkontoret mens 29 er ute i felt som omfatter baser, montører og 7 lærlinger. – Etterspørselen etter våre tjenester er store men prisene er presset og marginene lave. I fjor omsatte vi for 41 millioner mens vi i år har budsjettert med 55 millioner. Skal vi øke vår markedsposisjon må vi være i front med å ta i bruk digitale løsninger som effektiviserer driften. Her er ViaTracks Find et viktig bidrag i så måte, sier Guneriussen til slutt.

......... .
Verd å vite: ITBaktuelt.no er Norges eneste helt dedikerte magasin for ITB-kompetanse, Integrerte Tekniske Bygningsinstallasjoner

Lean Logistikk satser på byggeplasslogistikk

Team Lean Logistikk. Foto Lean Logistikk[/caption]