Nyetableringen Involved AS er en av flere bedrifter som vil dele sin erfaring og gi sine anbefalinger under konferansen i april.    

Magnus Brynildsen og Asle Kosbergløkk, begge erfarne rådgivere innenfor blant annet ITB er godt i gang med å utvikle og posisjonere Involved AS i markedet. Magnus har sin fagutdannelse innenfor ventilasjon og har siden 2009 i stadig større grad økt sin kompetanse innenfor ledelse av teknisk komplekse prosjekter. Han nevnes stadig oftere som en av landets beste ITB-ressurser. Asle er utdannet elkraftingeniør fra fagskolen i Oslo og har mange års ledelseserfaring fra bygg- og anleggsprosjekter. Sin grunnutdannelse har Asle som elektriker og studerer nå ved siden av jobb, endringsledelse ved Universitetet i Sør-Øst-Norge. I tillegg leder Asle Standard Norge sin komite for Byggautomatisering (SN/K 025). Til sammen har begge tilegnet seg stor interesse og innsikt i faglige problemstillinger og målsetningene som opptar deres kundekrets – velfungerende bygninger som helst bør bli Riktig med en gang.  

Hvorfor Involved AS    
Begge svarer samstemt, fordi vi ønsker i være involvert, vi ønsker å spesialisere oss på ledelse av teknisk komplekse prosjekter, samt strategisk rådgivning for virksomheter innen automatisering og digitalisering. 
- Vi mener at med vår solide erfaring med prosjekt- og byggeledelse, prosjekteringsledelse – samt alle ITB-rollene (Ansvarlig, RITB og Systemintegrator iht. NS3935) vil vi sammen med våre kunder lykkes. Vi bistår i alle faser av et prosjekt, og har høyt fokus på god kommunikasjon og samhandling – dette for å skape smidige prosesser med høy kvalitet. Sammen med kunden, rådgivere og leverandører sørger vi for tverrfaglig koordinering og planlegging, og en optimalisering av tekniske løsninger.

Hva innebærer så suksess for dere?
- Suksess for oss er når vi har bidratt til reell bærekraft, hvor de kommersielle aktørene har tjent penger, og kunden er fornøyd med resultatet. Dette forutsetter at vi har lykkes med å involvere de tekniske fagene tidlig, og alle har tatt eierskap til prosjektet. Suksess er oppnådd når kulturen i prosjektene er basert på stor åpenhet, tillit, ydmykhet og fokus på løsning. Prosjekter der god samhandling og realistiske mål nås. Vi er fornøyde når vi har bidratt til å optimalisere de tekniske systemene og til lave driftskostnader, samt god bærekraft.

Hva kjennetegner et vellykket prosjekt?
- Vellykkede prosjekter har Ingen skader eller ulykker, alle gleder seg til å gå på en jobb med godt samarbeid og hvor alle jobber mot felles mål, hvor organisasjonen og felleskapet består av motiverte medarbeidere. Dette er prosjekter som har tverrfaglig fokus, på både løsninger og prosesser, hvor en løsningsorientert ledelse skaper god samhandling gjennom respekt, ydmykhet og tillit, hvor ledelsen involverer tekniske fag og kompetanse tidligere enn normalt, hvor ledelse involverer den som skal drifte tidligere enn normalt. Vellykkede prosjekter får lavt karbonavtrykk, er klima- og miljøvennlig. Vellykkede prosjekter har involvert en ITB-ansvarlig tidlig / «når tomten kjøpes» runder Asle og Magnus av med under denne delen av intervjuet.
Under konferansen Adgang 2024 i april tar dere deltagerne med på en reise om hvordan lykkes med Dørmiljø som helhet.

Hvilke forhold mener dere det er viktigst å tilrettelegge bedre for? 
- Vi har til gode å være med i et prosjekt, hvor vi sier at; dette faget involverte vi for tidlig, eller dette tok vi stilling til for tidlig. Vi mener at god og reell samhandling er avgjørende, hvor ledelsen forstår viktigheten av åpenhet. En god bestilling med incentiver for hele verdikjeden som er tydelige og presis om enkeltleveranser og dørmiljø som helhet (avhengigheter, grensesnitt og integrasjoner). De som bestiller eller anskaffer prosjekter må stille krav til tidlig involvering av tekniske fag, både til seg selv, samt til entreprenørene. Alle aktørene i et prosjekt trenger gode økonomiske incentiver. Ikke bare Byggherren og totalentreprenøren.

- Vi mener at det ofte er undervurdert hvor viktig det er å bli kjent med hverandre i et prosjekt. Blir vi bedre kjent, vil konfliktsnivået synke. Ofte er det gode intensjoner innledningsvis i prosjektene, men tiden løper ifra de fleste og dette er det første som nedprioriteres. Det er viktig å ha regelmessige sosiale samlinger underveis i prosjektene. Vi tar ofte initiativ til slike samlinger i de prosjektene vi er engasjert i.  

Det må settes av god tid til test og verifikasjon. Tidlig fokus på systematisk ferdigstillelse, fremdriftsplanlegging med fokus på mekanisk ferdigstillelse, test og følgelig overlevering er avgjørende, I denne sammenheng er det viktig å etablere gode planer tidlig, som identifiserer omfanget, rekkefølgen og avhengighetene for alle testene. Men som med sosialiseringen, blir tiden mellom mekanisk ferdigstillelse og testing, ofte «spist opp» av unødvendigheter gjennom prosjektet. Dette fører til veldig komprimert og dels urasjonell fremdrift for de tekniske fagene i testfasen. Dette bygger mye stress, som igjen trigger konflikter av ulik grad. Gleden ved jobben blir borte.

Til slutt vil de poengtere viktigheten av god opplæring og prøvedrift. Dette kan neppe sies for ofte. 
- Bestiller må stille gode og tydelig krav til dette, som leverandørene må forplikte seg til, samt konkurrere om. Når de ulike leverandørene blir involvert i prosjektet, skal de «kna» denne delen av leveranse sammen med byggherren, driftsansvarlig og eventuelt andre interessenter gjennom prosjektet. Testfasen har kommet i gang når opplærings- og prøvedriftsplaner er satt, og når byggherre, driftspersonell og andre interessenter får opplæring i de ulike systemene. Prøvedriftsfasen starter når alle er enige om at det skal skje. Deretter skal driften av bygget optimaliseres. Dette slik at lavere livssykluskostnader kan hentes ut.

Asle, Magnus og noen av deres medspillere fra eiendomsselskaper og entreprenører kan deltagerne på Adgang 2024 bli bedre kjent med 10. eller 17. april. 

Mer om konferansen HER