Lindab: En revolusjon innen ventilasjonsindustrien

Driftskostnadene kan reduseres i systemer der man benytter ultralydsmåling. Det vil bidra til å nå EU’s mål om 20 prosen reduksjon av energiforbruket innen 2020. Ventilasjon utgjør nesten 30 prosent av bygningers totale energiforbruk.
Tom Erik Bakkene i Honewell Norge.
Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com